Music Norway søker innspill

Direktør Kathrine Synnes Finnskogs oppspark til den pågående innspillsrunden til Music Norway.

Skrevet av Rebeca 21.08.2020

Music Norway 600x400


Music Norway inviterer i disse dager aktører, organisasjoner, våre søkere og samarbeidspartnere til innspill for strategi for de neste 10 årene. Vi tror krisene rundt oss gir oss muligheter til å tenke omstilling, nye løsninger, alternative metoder. For vi skal ut av krisen og forbi krisen. Derfor tar vi med oss det vi står i akkurat nå når vi skal tenke fremover, og det vil vi sammen med norsk musikkliv.

Fall i inntektene I febermålingen gjennomført av BI:CCI for MIR anslår man at musikkbransjens inntektsbortfall er rundt 50%.

Les rapporten HER

Kompensasjonsordningene til regjeringen vil bare delvis kompensere for dette. Basert på utviklingen og rapporter fra våre partnere internasjonalt og utviklingen i markedet her hjemme, tror vi at bransjen vil gjennomgå en stor omstillings- og restruktureringsprosess de neste årene. Det betyr at vi må møte norske selskaper og musikere der de er – med gode kompetansetiltak, et relevant internasjonalt nettverk og kapital til riktig tid.

Vi må la folk få teste, prøve ut, fail fast, og lykkes med å finne sin egen vei og metode. Det er samtidig sentralt å følge selskaper lengre i vekstfasen med justerte tilskudd som treffer dem som er forbi testfasen og som skal skalere opp sin virksomhet.

Vi tror derfor at tiden for å tenke på fremtiden er nå, og at vi må bruke erfaringen vi har gjort oss de siste årene for å rigge om.

Les også: Stimuli fra regjeringen

En gatesmart bransjeDe siste årene har flere norske musikkselskaper etablert kontorer internasjonalt og vokst til proffe leverandører som følger norske utøvere fra talent til popstjerner. Dette sikrer et miljø som vet hva som kreves for å lykkes internasjonalt og kan gjøre de riktige investeringene som gir verdiskaping i norsk musikkbransje.

Det er sentralt at vi greier å vedlikeholde, utvikle og dele den kompetansen våre etablerte og kunnskapsrike aktører nå sitter på i årene fremover. Vi trenger robuste selskaper som overlever når markedet i perioder svikter. Vi ønsker å utvikle flere kompetanseprogrammer som følger aktørene i bransjen over tid. Vi vil slå et slag for ytterligere profesjonalisering av norske musikkselskaper, som også gir oss konkurransekraft internasjonalt.

Les også: Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

Nettverking på nye måterI den nærmeste tiden vil land åpne og lukke. Det vil kreve at bransjen driver relasjonspleie og nettverksbygging på nye måter. Vi har utviklet effektive metoder å gjøre dette på, men det kommer stadig nye plattformer og digitale løsninger, parallellt med at folk flytter på seg. Det krever at vi henger med i svingene slik at vi blir toneangivende internasjonalt. Vi må være smartere når vi promoterer norsk musikk, både hjemme og ute.

Backing til du blir verdensmester Vi ønsker å følge norske selskaper og norske utøvere fra du starter lokalt til du vil gå globalt. Vi vil koble kompetanse med tilskudd, og tror at disse får best effekt når de virker sammen. Vi må sikre at vi bygger en akselerator som tar deg hele veien. Vi tror kompetansen vår kan brukes enda bedre, men da må den være relevant og oppdatert.

Les også: Søk på Større lanseringer før 1. september

Vekst gjennom kriserStrømmeplattformene har gitt mange norske artister et springbrett ut i verden. Dette skapte det vi kaller eksportvinduet, og vi lærte å se muligheter i store skifter. COVID-19-krisen skaper også et mulighetsrom. Vi vil bruke dette mulighetsrommet til å rigger oss for fremtiden. Lokale forutsetninger gir internasjonale muligheter. Det er helt naturlig at Music Norway ser på hvordan vi blir mer for flere i norsk musikkliv.

En lyttepostVi lytter til norsk musikkliv. Vi skal levere gode tjenester innenfor kompetansebygging, nettverksbygging, og tilskudd, og vi har levert. Det har gått rett vei og pilene har pekt oppover siden 2013. 2020 blir et hull i historien. Men vi kan fylle dette hyllet med innhold som setter oss i posisjon til å ta ledelse når verden åpner igjen.

Vår ambisjon er å øke norsk kultureksport med 30% innen 2031.

Gode råd og mange innspill trengs for å nå dette målet.

Om du ønsker å levere innspill til Music Norway, send det til vår samfunnskontakt på edvard@musicnorway.no.