Music Norway søker ny direktør

Vil du lede Music Norways offensive innsats for å øke musikkeksporten?

Skrevet av Karoline 23.02.2022

Music Norway sommerfest

Stiftelsen Music Norway jobber for å legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av musikk innen alle sjangre. Music Norway skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av musikkfeltet, og sammen med musikkbransjen skape internasjonale suksesshistorier.

Stiftelsen Music Norway skal ansette ny direktør, da nåværende direktørs andre åremål utløper ved utgangen av 2022.

Musikkbransjen står overfor store eksportmuligheter i et globalt og digitalisert musikkmarked i rask endring. Sammen med musikkbransjen er Music Norways oppdrag å øke musikkeksporten og interessen for musikk fra Norge.

Den som skal lede Music Norway fremover har et langsiktig perspektiv, solid kunnskap om forretningsutvikling og et sterkt fokus på kunnskapsbasert innovasjon og utvikling. Den nye direktøren kjenner musikknæringen godt, og har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Rett kandidat kan det politiske systemet og dets prosesser, og er opptatt av å etablere og utvikle samarbeid og bygge felles plattformer og attraktive møteplasser som gir resultater.

Ønskede erfaringer og egenskaper:

  • Solid ledererfaring og kommersiell teft
  • Sterk økonomisk, juridisk og politisk forståelse
  • Inngående kunnskap om musikkbransjen, musikkeksport og markedsutviklingen
  • Evne til å tenke langsiktig utvikling, og samtidig handle raskt i en omskiftelig musikkvirkelighet
  • Gode sosiale ferdigheter, nettverks- og relasjonsbygger, og evne til å løfte frem andre
  • Erfaring med internasjonalt arbeid, og stort kontaktnett både i kulturfelt, forvaltning og politikk
  • Medievant, talefør og skrivefør – også på engelsk

Vi kan tilby en inspirerende og utfordrende lederstilling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø med musikk som omdreiningspunkt, og Norge og verden som virkefelt.

Direktøren har det overordnete administrative ansvaret for organisasjonen Music Norway, og stillingen rapporterer til styret i Music Norway.

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kandidater kan være konfidensielle, også for oppdragsgiver, inntil annet er avtalt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025 eller Eva Engeset, tlf.: 469 50 102.

Søknadsfrist 20. mars. Tiltredelse etter avtale.