Music Norways styre

Skrevet av Anna Kristine Lund 01.01.2023

Styret har følgende sammensetning f.o.m. 26/2-2021:

Leder:
Stein Bjelland, Stavanger

Medlemmer:
Andreas Risanger Meland, Haugesund
Thomas Ryjord, Trondheim
Karen Sofie Sørensen, Oslo
Nassir Achour, Oslo
Nasra Ali Omar, Tromsø
Therese Birkelund Ulvo, Eidsvoll/Bergen
Nina Finnerud, Drøbak (ansattvalgt)

Varamedlemmer:
Wendi Pendeza Kazonza, Oslo
Christian Wahdal Uhlen, Oslo
Pål Dimmen, Oslo (ansattvalgt)