Noe forsinket søknadsbehandling

Søknader som kom inn til fristen 1. mars blir behandlet like over påske.

Skrevet av Pål Dimmen 25.03.2021

Vi vet at mange venter i spenning på svar i forbindelse med søknader som ble sendt inn til fristen 1. mars. Beklageligvis tar søknadsbehandlingen litt lengre tid enn vanlig denne runden. Grunnen til dette er at vi i forbindelse med omleggingen av tilskuddsordningene våre har opprettet helt nye fagutvalg i alle tre ordninger. I tillegg ble det samtidig nedsatt et nytt styre for Music Norway som ifølge retningslinjene må godkjenne fagutvalgskandidatene.

Vi gjennomfører i disse dager opplæring i søknadssystemet for de nye fagutvalgsmedlemmene, og håper å ha ferdig behandlet søknader like over påske. Vi beklager forsinkelsen.