– NTNU må spille tydelig rolle i Kreativt Norge

Det nye Kreativt Norge-kontoret legges til Trondheim, og skal spille på miljøet rundt NTNU.

Skrevet av Rebeca 13.02.2017

Kathrine web 600 600x400


Kreativt Norge-kontoret i Trondheim skal være et nasjonalt kontor som skal arbeide for å styrke kulturell og kreativ næring i alle regioner i Norge. Lokaliseringen ble offentliggjort på en pressekonferanse i dag. Det er Kulturrådet som har fått i oppdrag å etablere kontoret.

Kulturrådet om Kreativt Norge

Formålet er at Kreativt Norge skal bidra til omstilling, verdiskaping og flere arbeidsplasser regionalt, og hjelpe til med å utvikle et vitalt kulturliv som legger til rette for kulturell vekst og talent over hele landet, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

– I Trondheim er det et sterkt miljø knyttet til NTNU og ny teknologi. Ved å legge Kreativt Norge til Trondheim sikrer vi at de ulike fagmiljøene raskt bidrar sammen til å etablere et vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Tydelig plass for NTNU– Det er veldig spennende å legge Kreativt Norge-kontoret til Trondheim og miljøet rundt NTNU, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Jeg håper at NTNU får en tydelig rolle og stor plass i aktiviteter som Kreativt Norge skal holde på med.

Synnes Finnskog mener det NTNU kan tilføre, er å stimulere til koblinger mellom kulturell- og kreativ næring og teknologi, noe vi historisk sett har vært svake på i Norge sammenlignet med våre naboland.

– De store driverne i musikkindustrien i dag er teknologiaktører. Norden har vært verdensledende innen strømming og det er helt klart spennende å se hvilke konkrete prosjekter vi i Music Norway kan samarbeide med Kreativt Norge om for å møte de digitale og teknologiske utfordringene, og ikke minst mulighetene, som ligger foran oss, sier Synnes Finnskog.

Kulturrådet flytter forvaltningen av Fond For Lyd og Bilde og Statens Kunstnerstipend inn i Kreativt Norge-kontoret, samtidig som det er bevilget 17,5 millioner kroner til Kreativt Norge i forbindelse med etableringen.

– Jeg håper Kreativt Norge blir mer enn et forvaltningsorgan, som i prinsippet kan plasseres hvor som helst, og at kontoret får en tydelig rolle som bekrefter at NTNU kan tilrettelegge for nye samarbeid mellom de eksisterende virkemiddelaktørene, men særlig bygge kultur for å krysse sektorene og næringene med hverandre, sier Synnes Finnskog.

Nye forretningsmodellerØkt kompetanse på entreprenørskap, forretnings- og markedsutvikling på kulturfeltet skal være sentralt for kontoret. Videre er målsetningen at det norske støtteapparatet som lanserer norsk kultur internasjonalt skal styrkes.

Aktører og bedrifter med vekstpotensial skal kunne bygge kompetanse, nettverk og kapital. Det legges også vekt målsetningen om at enkeltkunstnere skal få hjelp til å øke markedspotensialet sitt, og få bedre tilgang til et sterkt og kompetent støtteapparat.

Kulturministeren vil styrke kunstnernes mulighet til å få økte inntekter, og legge til rette for mindre virksomheter og støtteapparatet rundt kunstnerne.

– Med kulturelle og kreative næringer på laget, vil Kreativt Norge utvikle nye forretningsmodeller for fremtiden, sier kulturministeren.

Nyheten om at Trondheim får Kulturrådets nye kontor er et løft for byens kulturliv, mener ordfører i Trondheim Rita Ottervik i et intervju i Aftenposten.

– Byens kulturinstitusjoner har all grunn til å feire. Dette er ikke bare en stor dag for de store institusjonene, slik som symfoniorkesteret og teateret, men også for dem som driver frie teatergrupper, produserer musikk og arbeider med kunsthåndverk, sier hun.

Gunnar Bovim, NTNU-rektor er veldig glad for at NTNU inviteres med som kunnskapspartner for Kreativt Norge.

– Det er et klokt valg å legge Kreativt Norge til Trondheim. Trondheim tilbyr et veldig godt utviklingsmiljø for en satsing på kulturnæringene. NTNU er en viktig del av det utviklingsmiljøet, sier Bovim.

Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet og Kulturrådet.