Nytt program skal styrke den norske musikkbransjen

Åtte norske musikkbedrifter har kvalifisert seg til deltakelse i eksportprogrammet Musikk ut i verden. Programmet bidrar med kapital og kompetanse for å styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft.

Skrevet av Rebeca 22.11.2019

Grande stargate 600x400


Fra nettsiden til Innovasjon Norge.

Den internasjonale etterspørselen etter norsk musikk øker, og norske produsent- og låtskrivertalent gjør det stadig bedre i det globale musikkmarkedet.

– Eksportprogrammet skal bidra til at norsk musikk når ut i verden – og til at norske forlag, management og studiomiljøer bygger kompetanse, nettverk og inntekter som kommer den norske bransjen og morgendagens musikalske talenter til gode, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Musikk ut i verden er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Music Norway.

– Norsk musikkbransje har talenter, kunnskap og kompetanse som etterspørres internasjonalt. Blant de som leder an i denne utviklingen, er norske låtskrivere og produsenter. Vi har også flere solide produksjonsmiljøer som kan tilby internasjonale artister og låtskrivere gode rammer for kreative samarbeid og produksjoner, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Musikk ut i verden ble lyst ut som en åpen konkurranse 12. september 2019. Forlag og management for produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner, kunne søke om å delta i programmet. Det var 19 søkere til programmet. Søknadene ble vurdert av representanter fra Innovasjon Norge, Music Norway og to eksterne, nordiske bransjeaktører.

Følgende bedrifter er tatt opp i programmet:

  • Arctic Rights Management
  • GILT
  • Made Management
  • MER Group
  • Ocean Sound Recordings
  • Propeller Management
  • Selective Management
  • Warner Chappell Music Norway

– Dette er det fjerde eksportprogrammet for kreativ næring, og vi ser frem til å bygge videre på erfaringene fra Spill ut i verden, Arkitektur ut i verden og Litteratur ut i verden. Programmene gir oss en unik mulighet til å følge opp de utvalgte bedriftene med kompetanse og kapital over lengre tid, avslutter Margit Klingen Daams, leder for kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge.

Kontaktpersoner:

Margit Klingen Daams, Margit.Klingen.Daams@innovasjonnorge.no

Kathrine Synnes Finnskog, kathrine@musicnorway.no