Oppdag mulighetene i India

Bli med vår delegasjon til India.

Skrevet av Rebeca 23.05.2019


India er et musikkmarked som det blir spennende å følge de nærmeste årene. India er i dag verdens syvende største økonomi og det største markedet for smarttelefoner. De tre største strømmetjenestene i landet er drevet av telecomselskaper. Folk går på konsert og strømmer som aldri før, og den lokale musikkbransjen er mer moden for å integreres i den internasjonale musikkbransjen.

Den britiske musikkbransjen arrangerer for femte året på rad en delegasjonsreise til Mumbai i India i regi av det britiske Department for International Trade (DIT) i partnerskap med British Phonographic Industry (BPI), Association of Independent Music (AIM) og Music Publishers Association (MPA). Norske musikkselskaper som ønsker nettverk og kompetanse for å på sikt jobbe mot det indiske markedet kan via Music Norway søke om deltakelse i programmet. Programmet er lagt rundt datoene til den største indiske musikk-konferansen All About Music. Deltakelse der inngår i delegasjonens program.

All About Music og deler av programmet er på Taj Lands End Hotel. Alle deltakerne vil kunne bruke rabattavtalen til delegasjonen på rombooking.

Datoene for programmet er 26. til 30. august 2019 (Oppmøte i Mumbai 25. august)

Programmet tar sikte på å gi deltakerne relevant og oppdatert markedskunnskap samt tilrettelegge for nettverksbygging med lokal musikkbransje innen flere sjangere og bransjeområder. Det vil bli spesialiserte paneler, firmabesøk og B2B arrangement. Hele programmet er i regi av DIT men Music Norway vil også delta samt bistå med å tilrettelegge for de norske deltakerne spesielt. Det vil også være en mottakelse for norsk, britisk og indisk musikkbransje i regi av det norske generalkonsulatet i Mumbai.

Slik søker du:

Du kan søke om 10 000 NOK i reisetilskudd og få dekket All About Music-delegatpass ved å sende inn en søknad i Stikk.no i ordningen for Næringsrettet Møtevirksomhet for bransjeaktører innen 1. juni NB! Kort frist!

  • Fortell om hvorfor du ønsker å delta og hva du ønsker å oppnå med deltakelsen
  • Fortell om etterspørsel eller muligheter internasjonalt for de de/det du representerer

Kriterier:

For å motta tilskudd og delegatpass må en delta på hele programmet. En kan i tillegg avtale egne møter etter behov.

Det vil kun bli innvilget reisetilskudd og All About Music delegatpass til en representant per selskap.

Musikkselskap som representerer flere klienter (utøvere/opphavere) og rettigheter vil bli prioritert.

Musikkselskapet søker representerer må være et norsk selskap som skatter til Norge

NB! Vi gjør oppmerksom på at det ikke er nødvendig å laste opp møtebekreftelser i akkurat denne søknaden

Helene Dolva Broch er kontaktperson for prosjektet og kan nås på telefon 997 26 461 og helene@musicnorway.no.

Les Music Norways veikart til India

Les Forbes om det indiske musikkmarkedet