Sånn lages Øya International

Som delegat kan du påvirke hvem som inviteres og hvordan programmet utformes.

Skrevet av Rebeca 29.08.2017

Bleik oya international 600x400 600x400

Øya International er et bransjeprogram som foregår parallelt med Øyafestivalen, og er et samarbeid mellom Øyafestivalen og Music Norway. Formålet er å legge til rette for nettverksbygging mellom norsk og internasjonal bransje, og programmet er et tilbud til norsk bransje som jobber med eksport.

Etter årets Øya International spurte vi noen av norske deltagerne om hva de synes om programmet.

Les her: Dette mener deltagerne om Øya International

Vil gjerne ha tipsI artikkelen uttrykte Wendi Pendeza Kazonza i selskapet GILT, som er label og publishingselskap, et ønske om mer kontakt med de internasjonale journalistene.

Music Norways Erlend Buflaten er ansvarlig for internasjonal presse på Øya International.

– Hvordan kan de norske delegatene komme i kontakt med de internasjonale journalistene?

– De aller fleste journalistene er registrert i delegatbasen, så det er enkelt å ta kontakt med dem via mail. Hvis man heller foretrekker en introduksjon kan jeg kjøre en intro på mail eller introdusere inne på området, sier Buflaten.

– Det er mange norske artister og bransjefolk som syns det er mye skumlere å ta kontakt med de internasjonale journalistene enn de internasjonale bransjefolka. Det er det ingen grunn til å synes. De er helt vanlige folk som oss andre og setter ofte pris på å få møtt folk ansikt til ansikt, sier Buflaten.

– Kan de norske delegatene komme med innspill til hvilke journalister som inviteres i den internasjonale pressedelegasjonen?

– Selvfølgelig! Vi vil veldig gjerne ha tips på journalister eller medier som bransjen gjerne vil møte. Også hvis det allerede er kontakter den norske bransjen har, da vi vet de allerede har en interesse for norsk musikk.

– Hvordan bør de norske delegatene forholde seg til internasjonal presse før, under og etter Øya International?

– Siden Øya varer over flere dager kan man spare seg tiden med å sende lange presseskriv til de som kommer. Møt dem heller en av de første dagene og finn ut hva slags musikk og artister de er interessert i. Da sparer du deg selv og journalisten en mail, som alle setter pris på. Noen av journalisten som var på festivalen i år får over 500 mail med pitcher og tips daglig, og da er det vanskelig å stå ut fra mengden, særlig om de ikke kjenner avsenderen fra før. Når festivalen er ferdig følger du opp kontaktene du har fått, og som har vist interesse for dine eller lignende artister som du representerer. Fortell om planene for artistene fremover og kom med ideer til hva dere kan gjøre sammen videre, sier Buflaten.

Tilpasser behovene til den norske bransjenI en tilbakemelding fra Marius Lie, daglig leder i EDDA Music i Bergen, sier han at det kunne vært gunstig å være involvert i prosessen som leder til invitasjoner av internasjonale bransjedelegater som er relevant for sine artister.

Karoline Røed Tønnesen er prosjektleder for Øya International i Music Norway.

– Hvordan kan norske delegater påvirke hvilke internasjonale bransjedelegater som blir invitert?

– Vi starter opp med arbeidet rundt Øya International umiddelbart etter siste festival. Vi begynner med å sende ut en spørreundersøkelse der vi evaluerer årets arrangement og spør om hvilken type delegater og hvilke territorier den norske bransjen vil vi skal fokusere på. I januar inviterer vi inn en liten ressursgruppe bestående av flere av de norske aktørene som har vært med for å snakke om neste arrangement for å høre om de har innspill til endringer eller spesielle fokus vi bør konsentrere oss om, sier Røed Tønnesen.

– I etterkant av dette ber vi også om innspill på konkrete navn. Her sender vi også bredere ut til de vi tror kan tenke seg å delta på årets Øya International. Vi konsentrerer oss først og fremst om å få inn nye navn, men kan også vurdere tidligere delegater dersom mye taler for at dette er viktig.

– Vi samler alle innspill og samarbeid med Øyafestivalen prioriterer vi delegater ut i fra fokus, behov og arbeidsområde. I tillegg bruker vi aktivt både Øyafestivalen og Music Norways nettverk. Målet er å få et så godt sammensatt delegatprogram som mulig som passer til behovene til den norske bransjen.

– Hvordan bør de norske delegatene forholde seg til de internasjonale før, under og etter Øya International?

– Først og fremst bør de norske delegatene sette seg klare mål for din deltakelse. Hvorfor er du med, hva vil du oppnå? Da er det lettere å vite hvilke internasjonale delegater man bør konsentrere seg om, sier Røed Tønnesen.

Karoline web 600 600x400