Søk om deltagelse på trade mission til Tokyo

Søknadsfrist 1. august.

Skrevet av Rebeca 14.06.2019


12. – 14. november 2019 arrangeres Hokuo Music Fest 2019, en nordisk trade mission som består av seminarer, nettverksarrangementer og B2B-møter.

Det japanske musikkmarkedet er det nest største i verden og salget av musikk på fysiske formater utgjør fremdeles 71% av salget. Det er et spennende marked for Nordisk musikkbransje.

Hokuo music fest tilbyrintroduserer nordiske artister, band, låtskrivere og andre musikkselskaper til det japanske musikkmarkedetlegger til rette for møter mellom nordisk og japansk musikkbransje forenkler nettverk og møter mellom Norden og Japan bygger nordiske musikkbransjes eksportmuligheter og markedskunnskap om Japan. Her kan du lese mer om det japanske markedet: Veikart til Japan

Parallelt arrangeres også en låtskrivercamp der nordiske låtskrivere får sjansen til å lage musikk med japanske låtskrivere representert av et utvalg japanske forleggere.

Program

Hokuo Music Fest arrangeres i samarbeid med de nordiske musikkeksportkontorene og prosjektet ledes av Music Finland. Deltakelse på årets trade mission gir deg innsikt i det japanske markedet og muligheten til å møte og knytte kontakt med aktører i den japanske musikkbransjen.

Tirsdag, 12. november– Seneste ankomstdag til Tokyo– Nordisk sammenkomst

Onsdag 13. november– Seminarer– Mottagelse på den norske ambassaden

Torsdag 15. november–Hokuo Music Trade Day

Deltagelse forutsetter at du er en profesjonell aktør i norsk musikkbransje som ønsker å jobbe aktivt med å eksportere norsk repertoar til det japanske markedet. Music Norway oppfordrer særlig selskap som ikke har deltatt tidligere om å søke.

Vi vil vite hvorfor du ønsker å delta, dine konkrete målsettinger med deltagelse, eventuelle tidligere erfaringer i det japanske musikkmarkedet i tillegg til hvem du representerer på hvilken måte.

Slik søker du til trade mission:

Søknad sendes gjennom Bransjetilskudd-ordningen på Stikk.no (møtevirksomhet).

Søknadsfrist 1. august.

Søkere som blir prioritert vil få et reisetilskudd på kroner 8.000,- NOK, samt tilgang til alle arrangementer i forbindelse med Hokuo Music Fest. Det er begrenset med plasser. Kun én person per selskap kan motta reisetilskudd.

Dersom du i tillegg søker om å få med låtskriver på låtskrivercampen vennligst orienter om dette i søknaden. Men vær oppmerksoom på at låtskriveren skal søkes for her.