Søk på programmet «Kreativ teknologi ut i verden»

Nytt eksportprogram fra Innovasjon Norge.

Skrevet av Tina Brodal 19.04.2021

Pexels mateusz dach 450035
Photo by Mateusz Dach from Pexels

Programmet «Kreativ teknologi ut i verden» er nytt eksportprogram fra Innovasjon Norge rettet mot norske bedrifter som utvikler og eier teknologiske løsninger og/eller digitale tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.

Programmet er ment som en drahjelp for norske teknologibedrifter som har internasjonale ambisjoner og målet er å styrke den internasjonale konkurransekraften og bidra til økte eksportinntekter.

- Ny teknologi gjør kunst og kultur mer tilgjengelig for folk flest, og ikke minst har det siste året har trigget flere kreative selskaper til å tenke nytt på formidling og promotering, sier direktør i Music Norway Kathrine Synnes Finnskog.

- Regjeringen vil bidra til utvikling og vekst av kreativ sektor, og det er utrolig kult at Innovasjon Norge nå iverksetter et nytt eksportprogram som skal realisere slike initiativ innen kreative næringer. Mange av musikktech-selskapene som tar kontakt med oss, vet ikke hvor de skal gå eller hvem de kan søke hjelp hos, så dette er midt i blinken og timingen er helt super, sier Synnes Finnskog.

Hvem kan søke
For å kvalifisere til programmet kreves det blant annet at man har et vekstpotensiale, og ikke minst internasjonale ambisjoner. Les mer om vurderingskriterier her.

For alle som er interesserte i å vite mer om programmet, skal det presenteres i et webinar på onsdag, 21. april, kl 14:00. Klikk for å delta på webinar.

Programmet er en del av Kulturdepartementets oppdrag til Innovasjon Norge, og er det femte eksportprogrammet i rekken. Det er første gang Innovasjon Norge har et bransjenøytralt program, så det er ventet at dette vil interessere mange, og at det blir rift om plassene. Søknadsfristen er 21. mai, søk her.

Muligheter for et Mustech Norway?
Det er samtidig et økende behov i musikkbransjen for både virkemidler og kompetanse for å ta i bruk de digitale mulighetene som finnes. De siste årene har bekreftet at det mangler et økosystem som bidrar til en bedre innovasjonskultur i musikkbransjen. Det mangler et formalisert miljø som kobler kulturer, ivaretar deling, samhandling og bygger bro mellom teknologi og musikk til andre næringer og til nye finansieringsmuligheter.

- Sammen med flere partnere vil Music Norway derfor bidra til skape et miljø for digital utvikling og økt konkurransekraft for norsk musikk/kultur start-ups med ambisjon om å etablere arena for kompetanseheving, tilhørighet og samhandling. Sammen med Arena Oslo og en gjeng musikktech-forkjempere i bla Simen Eidsvåg og Erik Brataas, har vi derfor invitert til et oppstartsmøte denne uka, og stiller spørsmålet om det behov og ønske om å formalisere Mustech Norway. Hvis du er interessert i å delta, så meld deg gjerne! avslutter Synnes Finnskog.

Dersom du har spørsmål vedrørende det nye eksportprogrammet, ta kontakt med:

Margit.klingen.daams@innovasjonnorge.no

Knut.perander@innovasjonnorge.no