Statsbudsjettet 2021

På onsdag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Budsjettet kom med flere nyheter som påvirker Music Norway.

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 09.10.2020

Kathrine Synnes Finnskog
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

På onsdag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Budsjettet kom med flere nyheter som påvirker Music Norway.

De tre viktigste endringene for Music Norway i neste års statsbudsjett er:

  1. Music Norway opprettholder sitt driftstilskudd med lønns- og prisvekstjustering. Samtidig får Music Norway 500.000 til å fremskaffe bedre eksporttall. Det totale tilskuddet blir på 27 460 000 for 2021.
  2. Kulturmidlene til UD kuttes ikke som i tidligere år, og prisvekstjusteres til omlag 50 millioner kroner.
  3. Music Norway flyttes fra kap. 323 post 78 til kap. 320 post 74. Dette innebærer at Music Norway underlegges Norsk kulturråd som administrativt skal følge opp budsjettsøknader, rapportering og lignende. Flyttingen til ulike direktoraters budsjetter skjer med omlag 130 andre organisasjoner innenfor KUDs budsjett.

– At regjeringen foreslår at Music Norway får muligheten til å fremskaffe bedre eksporttall er viktig. Vi kritiserte rapporten Kunst i tall 2018 for at den ikke tok innover seg en del sentrale inntektsstrømmer. Vi blir mer treffsikre i innretningen av våre virkemidler når vi vet hvor etterspørselen etter norsk musikk kommer fra og hvordan markedsmekanismene påvirker eksportinntektene, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Les mer: Musikkbransjen i Norge vokser

De siste årene har det vært store kutt i UDs kulturmidler. Disse er med på å finansiere bl.a. prosjekter, presse- og ekspertbesøk og Music Norways reisetilskuddsordning. I forslaget til neste års budsjett kuttes det ikke videre i posten, og den justeres marginalt opp til omlag 50 millioner kroner.

– Trenden er snudd. Det er godt å se at regjeringen ikke legger opp til ytterligere kutt i kulturmidlene i UD. Vi ser frem mot en sterkere satsning på kultureksport, slik det ble varslet i regjeringens eksporthandlingsplan som ble lagt frem på tirsdag. Det blir også spennende å følge arbeidet med regjeringens internasjonale strategi for kulturpolitikken fremover, fortsetter Finnskog.

Les: Regjeringens eksporthandlingsplan på regjeringen.no

Forslaget om flytting av Music Norway fra kap. 323 post 78 til kap. 320 post 74 innebærer at Music Norway administrativt underlegges Norsk kulturråd. Stortinget skal fortsatt behandle post 74 i forbindelse med den årlige behandlingen av statsbudsjettet.

Flyttingen omfatter også flere av medlemmene i nettverket Norwegian Arts Abroad: Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norwegian Crafts og NORLA. Til sammen vil 131 organisasjoner flyttes fra andre kapitler i statsbudsjettet, og fra Norsk kulturfond, til å bli underlagt direktoratsdelen av Norsk kulturråd.

– Dette er en stor reform, uten medvirkning fra noen av de som skal flytte, så vidt jeg kjenner til. Jeg hadde ikke regnet med at en så stor reform gjennomføres uten høringsrunder og skikkelige utredninger. Noen må jo stille spørsmål om konsekvensene dette får, sier Kathrine Synnes Finnskog.

– Som en operativ organisasjon, med evne til kjapt og effektivt tilpasse virkemidlene våre etter bransjens behov, er det viktig for oss at vi har mulighet til å synliggjøre behov og utfordringer som utøvere, skapere og selskaper opplever. Ikke bare inn i de sentrale overordnede prosessene som til enhver tid pågår i Kulturdepartementet, men også løpende, med den høye endringstakten vi har i musikkbransjen, fortsetter Finnskog.

– Jeg tenker at det er uheldig at det legges til et ekstra byråkratisk ledd mellom de virkemiddelaktørene som har vist resultater og bidratt til økt verdiskaping, arbeidsplasser og et mangfold av aktiviteter, og beslutningstakerne i departementet. I dag jobber i et avtalefestet samarbeid med Utenriksdepartementet, og forvalter midler for begge departementene, og samarbeider tett med våre utestasjoner, med hele organisasjonslivet og er nær vår egen bransje. Dagens modellen er den jeg tror musikklivet er best tjent med, avslutter Finnskog.

Les: Regjeringens forslag til statsbudsjett

Nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) består av Design og Arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norsk filminstitutt (NFI). Organisasjonene bidrar til internasjonalisering og eksport av kunst og kultur fra Norge gjennom kompetanse- og nettverkstiltak og tilskuddsordninger. Organisasjonene mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet, med unntak av DOGA som mottar driftstilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet. NAA-organisasjonene samarbeider tett med Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner om prosjekter, internasjonalisering, og eksportfremstøt, samt forvalter tilskuddsordninger på vegne av departementet på hvert felt.