Til Øya for diskutere eksport

Regjeringen vil bidra til å løfte kreativ næring.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 12.08.2016

Rundebord oya 600 600x400

Kulturminister Linda Hofstad Helleland hadde i dag med seg representanter fra politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet til en rundebordskonferanse på Munch-museet. Der lyttet de til innspill fra Norwegian Arts Abroad (NAA), som består av Music Norway, Stiftelsen Danse- og Teatersentrum, NORLA, Office of Contemporary Arts, Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts og DOGA. I tillegg deltok Tord Krogtoft, daglig leder i Øyafestivalen

– Våre ambassader rapporterer at norsk kunst og kultur er sterkt etterspurt internasjonalt. Blant annet ser vi at satsingen på å invitere internasjonale gjester til norske festivaler gir god uttelling. Det er nå viktig å samle aktørene i bransjene for å diskutere hvordan vi kan benytte oss av og bygge videre på den oppmerksomheten norsk kultur får internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

– Vi trenger å diskutere hvordan vi kan få enda flere norske kulturprodukter og talenter ut i verden – samtidig som vi sørger for inntektsstrømmer tilbake til de norske bransjene som igjen kan investeres i ny kunst og nye talenter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi er begeistret over engasjementet til kulturministeren og er glad for at hun at hun besøker oss på Øya International. Vi lytter til musikkbransjen, kjenner deres behov og formulerer tiltak deretter. Vi håper at departementet fortsetter å stimulere tiltakene som bransjen selv opplever som effektive og som oppnår resultatet. Øya International er et resultat av arbeid over klang tid og er ekstremt verdifull. Vi må stimulere det vi vet fungerer, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Mitt konkrete innspill nå er at kulturministeren tar initiativ til en koordinert eksportstrategi for kreativ næring. Vi ønsker oss også en forankring i Næringsdepartementet, slik at kreativ næring kan bli en viktig næring for fremtiden, sier Synnes Finnskog.

Kulturministeren var også på omvisning på festivalområdet i Tøyenparken etter rundebordskonferansen, der hun møtte internasjonale delegater og norske artister.

På spørsmål om viktigheten av samlingspunkter som Øya International, svarte Helleland:

– For å få norsk musikk ut i hele verden trenger vi gode kontakter internasjonalt og vi trenger at internasjonale miljøer oppdager norsk musikk. Det gjør de ved å være til stede her.

Kulturminister oya 600 600x400
Kathrine oya 600 600x400