Utlysning: Musikk ut i verden

Søk plass på eksportprogrammet innen den 10. oktober.

Skrevet av Rebeca 12.09.2019

Trine SG Margit K Daams Kathrine S Finnskog600x400 600x400


Musikk ut i verden skal bidra med kapital og kompetanse til forlag og management for skapende produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner. Programmet tilbyr også en arena for kompetansedeling blant de deltakende bedriftene, samt enkelte fellestiltak for bransjen.

Musikk ut i verden er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Music Norway. Programmet er det fjerde eksportprogrammet for kulturell og kreativ næring, og bygger videre på erfaringene fra programmene for spill, arkitektur og litteratur.

Søknadsfrist er torsdag 10. oktober 2019

Søknaden rettes til Innovasjon Norge i eget søknadsskjema. Mer informasjon finner du på deres nettsider.

Hva er Musikk ut i verden?

Musikk ut i verden er et eksportprogram rettet mot forlag og management for skapende produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner.

Programmet skal bidra med kapital og kompetanse i en tidsavgrenset periode.

Målet med programmet er å styrke de deltakende bedriftenes internasjonale konkurransekraft, bidra til økt tilfang av oppdrag og talenter og til at flere utenlandske aktører bruker Norge som utgangspunkt for sine musikkproduksjoner.

Hvem kan søke?

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som er i en vekstfase. Selskapene skal ha en strategisk målsetning om å styrke sin internasjonale konkurransekraft og tiltrekke seg flere internasjonale oppdrag og talenter.

For å kvalifisere til Musikk ut i verden må du oppfylle følgende kriterier:

 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekter gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som har den nødvendige kompetansen for å realisere ambisjonene nedfelt i bedriftens strategi- og handlingsplan.
 • Kunne stille med minimum 25% egenfinansiering, som betyr at inntil 75% av kostnadene vil kunne støttes.

Bedriften som søker, må være registrert i Foretaksregisteret i Norge som et AS og ikke ha betalingsanmerkninger. Bedriften skal i hovedsak representere norske opphavere og norsk repertoar.

Hva kan finansieres?

Tilskuddsmidlene skal hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig kompetanse (eksempelvis fra internasjonale eksperter), ikke til egne timer eller ordinær drift. Beløpet er begrenset opptil kr 800 000. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader

Hvilke kriterier vektlegges?

 • Potensialet for økt verdiskaping i Norge, gjennom flere arbeidsplasser og økt omsetning
 • Gjennomtenkte og realistiske planer og budsjetter
 • Sammensetningen av bedriftens team når det gjelder kompetanse, gjennomføringsevne og tidligere resultater
 • Eksterne samarbeidspartnere som bidrar inn med kompetanse og/eller kapital
 • Bedriftens konkurranseevne

Det vil i tillegg vektlegges om bedriftens deltakelse i programmet vil bidra til å utløse verdiskapende aktiviteter, som ellers ikke ville blitt gjennomført.

Vi forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Ta kontakt hvis du har spørsmål:Veiledning søknadsskjemaet på INs nettsider- madaa@innovasjonnorge.noVeiledning strategi – helene@musicnorway.no