Utlysning: Nytt tverrfaglig kompetanseprogram

Målet med kompetanseprogrammet er å øke markedsandelene og inntektene til norske kunstnere, utøvere, salgsledd og rettighetshavere fra deres internasjonale virksomhet.

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 03.09.2021

KOMPETANSEPROGRAM - NORWEGIAN ARTS ABROAD

Jobber du med å skape, utvikle, formidle, eller selge norske kunst- og kulturprodukter internasjonalt? Nå kan du søke om å delta på nytt tverrkulturelt kompetanseprogram i regi av Norwegian Arts Abroad.

- Sammen med Norwegian Arts Abroad og Utenriksdepartementet lanserer vi nå et helt nytt kompetanseprogram. VI skal ha med oss ett team bestående av en utøver/skaper og en representant fra salgsleddet fra hvert felt. Deltakerne vil få påfyll fra ledende internasjonale eksperter innen en rekke felt gjennom fire samlinger. Deltakerne vil plukkes ut av en internasjonal jury. Jeg har stor tro på at teamet som blir valgt ut fra musikkbransjen vil få stort utbytte av å lære av de andre feltene, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

OBS! Søknadsfrist den 27. september. Les mer i vedlagt utlysning.

HVORFOR KOMPETANSEPROGRAM?

Internasjonal etterspørsel etter norsk film, musikk, billedkunst, kunsthåndverk, scenekunst, design, arkitektur og litteratur er stor. Tilsvarende har vi et stort potensial for å øke internasjonalisering av kulturnæring og eksporten av kunst fra Norge.

Målet med kompetanseprogrammet er å øke markedsandelene og inntektene til norske kunstnere, utøvere, salgsledd og rettighetshavere fra deres internasjonale virksomhet. Deltagerne vil få økt kompetanse på internasjonalisering fra fageksperter og styrke sine muligheter for internasjonal eksponering. Programmet byr på både ressurser, finansiering, kompetanse, erfaringsdeling og tilgang til internasjonale nettverk.

Programmet vil ha syv deltager-team fra feltene musikk, scenekunst, litteratur, kunsthåndverk, billedkunst, film, design og arkitektur.

Kompetanseprogrammet gjennomføres som pilotprosjekt av Norwegian Arts Abroad (NAA) i samarbeid med Utenriksdepartementet, for å skape flere internasjonale muligheter for norsk kultur og kreativ næring i gjenåpningen etter COVID-19.

PROGRAMMET

NAA inviterer internasjonale fageksperter til å dele sin kompetanse og markedsinnsikt til deltagerne. Programmet skal svare på deltagerens behov slik at de kan realisere prosjektene sine. Målet er å utvikle bærekraftige virksomheter ved å nå bredere ut internasjonalt til fagfolk, beslutningstagere og publikum. Gjennom fire samlinger vil deltagerne få innsikt i hvordan å lansere, formidle eller selge kunst internasjonalt:

Samling 1: Presentasjonsteknikk og historiefortelling

Samling 2: Markedskunnskap i kjente markeder og kunstfelt

Samling 3: Digitale muligheter, nye markeder og kunstfelt

Samling 4: Internasjonale lanseringer og veien videre

DELTAGERNE

NAA kompetanseprogram skal ha syv deltagerteam bestående av en utøvende kunstner og et salgs- /agentledd, som skal søke om et internasjonalt prosjekt de vil realisere sammen. Det kan for eksempel være en billedkunstner og et galleri, kunsthåndverker og kurator, musiker og manager, designer og produsent, regissør og produsent eller forfatter og agent. Programmet er todelt, deltagerne får et tilskudd til å realisere sine internasjonale prosjekter og deltar samtidig på kompetansehevende fagsamlinger.

  • Programmet er ment for aktører som allerede har etablert noe internasjonal etterspørsel og noen samarbeidspartnere, og som har ambisjoner om å øke sine internasjonale markedsandeler.
  • Deltagerne må søke med et konkret og eksportklart prosjekt, med et realistisk budsjett, som de vil gjennomføre i løpet av programmet.
  • Deltagerne består av et team av en utøvende kunstner og salgs-/formidlingsleddet. Teamet søker sammen.
  • Deltagerne får et tilskudd som skal benyttes til å gjennomføre prosjektet de har søkt med.
  • Deltagerne må forplikte seg til å følge fagsamlingene.

Deltagernes prosjekter vil promoteres gjennom filmer og SoMe-kampanjer som en del av programmet.