Utlysning vikariat prosjektleder

Vår prosjektleder for internasjonal nettverksbygging og eksportaktiviteter skal ut i permisjon, og vi søker etter vikar.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 10.02.2022

Music Norway

Vi søker etter en engasjert, sosial og strukturert prosjektleder som kjenner norsk musikkbransje og kan orientere seg raskt i et globalt marked. Du evner å se koblinger mellom internasjonale muligheter og lokale aktører, og vil bistå musikkaktører som skal finne nye plattformer eller partnere internasjonalt. Du kan lede prosjekter fra start til slutt, og finne løsninger som legger til rette for internasjonalisering og økt musikkeksport.

Stillingstittel: Prosjektleder internasjonale aktiviteter / Project Manager International Operations

Stillingsbrøk: 100%, vikariat Sted: Kontorplass i Oslo.

Varighet: 1 år med oppstart 1. april 2022. Lønn etter avtale.

Music Norway har en rekke etablerte prosjekter og internasjonale møteplasser, og vi tilbyr både fysiske arenaer og digitale tiltak som oppfordrer til internasjonalisering og økt markedskunnskap. Hovedkontoret er i Oslo, men det må regnes med en del reiseaktivitet i forbindelse med prosjekter i inn- og utland.

Våre prosjekter skal bygge nye nettverk som skaper relasjoner og nye samarbeid, med et særlig fokus på nye markeder (emerging markets). Du skal bidra til å lage aktivitet i Norge som stimulerer til profesjonalisering, og som øker eksportmulighetene på tvers av sjanger og sektor. Du kan veilede norske aktører som vil nå ut internasjonalt og bistå internasjonal bransje som søker samarbeid med og informasjon om norsk musikkliv.

Som rådgiver trenger du kunnskap om bransjens mekanismer, inntektsstrømmer og ha relevante nettverk. Du er tilgjengelig for lokal musikkbransje, og proaktiv for nye aktører som søker seg ut.

Du jobber selvstendig og er glad i ta ansvar, men du må også være god i team og kan stille opp der du ser det trengs.

Oppgaver:

  • Kartlegge og etablere kontakt med relevante internasjonale samarbeidspartnere ovenfor musikkbransjen i Norge.
  • Bygge og dele internasjonalt nettverk og kunnskap med musikklivet
  • Lage møteplasser som stimulerer til nye samarbeid og bygger kompetanse
  • Være aktivt til stede på relevante bransjearenaer i inn- og utland
  • Ansvarlig for å budsjettere, kommunisere og evaluere egne prosjekt.
  • Svare på henvendelser og veilede Music Norways brukere
  • Administrative og koordinerende oppgaver etter behov

Søknadsfrist: fortløpende

Oppstartsdato: kan diskuteres.

Send søknad til jobbsoknad@musicnorway.no med VIKAR PROSJEKTLEDER 2022/23 i emnet