Vil du bidra til en endring i norsk musikkbransje?

Music Norway leter nå etter en ny gruppe endringsagenter.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 08.12.2021

EA
Endringsagentene 2020/2021

Gruppen som skal utgjøre Endringsagentene skal være sammensatt av aktører med flerkulturell bakgrunn i norsk musikkbransje, og med ulik kompetanse og erfaringer å dele. Med flerkulturell bakgrunn regner vi også norske nasjonale minoriteter og samer.

Deltakerne vil være med på et program som går over to år, og har som mål å få flere stemmer inn i en musikkbransje som kan oppleves som lukket.

Vår aller første gruppe endringsagenter har, i tillegg til å sitte i flere panel på flere festivaler laget Døråpneren, som er en veileder for en mer mangfoldig bransje sammen med Balansekunst. Flere har sittet i forskjellige juryer, styreverv og fagutvalg, og har med sine viktige perspektiver fått åpnet dører for flere.

Music Norway har fått kontakt med miljøer som de ikke nådde før, og har internt gått igjennom en Døråpner-workshop, som er basert på erfaringskompetanse fra endringsagentene. Nå ønsker vi å finne en ny gjeng som vil bidra med nye perspektiver og endring i bransjen.

Søknadsfrist 22. desember. Søknadsskjema under.

Gjennom fagsamlinger i 2022/2023 vil deltakerne tilegne seg relevant kompetanse for å kunne utforske hvordan norsk musikkbransje kan bli mer inkluderende og mangfoldig, og videre påvirke dagens beslutningstakere. I tillegg til generell bevisstgjøring, så vil endringsagentene kunne utvikle egne tiltak for å få bransjen på riktig spor mot en mer inkluderende bransje.

Du vil møte et trygt rom der erfaringsutveksling fra programdeltakernes egen arbeidshverdag vil spille alle bedre og hvor du vil bygge verdifulle relasjoner.

Samlingene vil hovedsakelig finne sted i Oslo, og deltakerne som må reise for å delta vil få dekket reiseutgiftene ved behov.

Deltakerne forplikter seg til å delta aktivt på samlingene som blir satt opp.

Det vil bli to samlinger før sommeren, og to etter. Her er hva som blir på programmet for år 1:

- Bli bedre kjent med hverandre, og få oversikt over hverandres kompetanse, og få definert noen felles mål for veien videre.

- Workshop med Døråpneren

- Møte andre aktører som jobber for en mer mangfoldig kulturbransje

- Arbeidsgruppe og oppsummering av året som har vært, og planlegge tiltak for år 2

Hvem kan søke?

Endringsagentene er for aktører i norsk musikkbransje med flerkulturell bakgrunn, som deler et engasjement for en mer inkluderende bransje.