Vil forbedre vilkår for enkeltpersonforetak

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har levert sitt andre innspillnotat.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 17.03.2017

Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet oppnevnte et næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring i 2015. Rådet opererer spisset mot næringsutvikling, og har medlemmer med kompetanse om nettopp det. Fokuset vil være på dem som investerer i og arbeider med å få kunstnerisk og kreativt innhold ut i markedet.

Formålet med rådet er å sørge for kunnskap fra næringen som kan styrke kulturelle og kreative bransjer og bidra til økt verdiskaping.

Erlend Mogård-Larsen, Kai Robøle og Erik Brattaas er rådsmedlemmer fra musikkfeltet. Her er rådet.

Rådet har levert to innspillnotater:

Det andre innspillet ble levert nå i mars 2017.

Forslag 1 går ut på å forbedre vilkår for enkeltpersonforetak (ENK).Forslag 2 omhandler endring av opsjonsskatt for å styrke oppstartbedrifterForslag 3 handler om kreativ næring og Merkevaren Norge

Her er notatet

Det første fra juni 2016 er tilgjengelig her.

Forslagene fra det første innspillnotatet handler om:
– Låne- og lånegarantiordninger for kreativ næring
– Investorforum for kreativ næring
– Klynge og kompetansesenter – et forprosjekt
– Styrke kompetansen om kreativ næring i Innovasjon Norge
– Optimalisering av incentivordningen for film – og TV-bransjen
– Styrke mangfold og bærekraftig innovasjon i arkitektbransjen

Rådets virksomhet konsentreres om film, spill, musikk, litteratur, arkitektur og design. Det vil bli lagt stor vekt på koblingene med IKT. Rådet skal gi konkrete innspill knyttet til bransjespesifikke og tverrgående hindre og muligheter for kulturell og kreativ næringsutvikling. Det næringspolitiske rådet skal ha et særlig fokus på å gi råd og innspill om hvordan regjeringen kan møte utfordringene og mulighetene som digitaliseringen representerer.

– Kunst og kreativitet kan bidra til den omstillingen norsk økonomi nå står ovenfor, både direkte via kulturell og kreativ næring og indirekte som innsatsfaktor i næringslivet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

– Hvordan vi kan skape lønnsomme arbeidsplasser i denne næringen er spesielt viktig nå som Norge er i en nødvendig omstillingsprosess. Vi skal vurdere innspillene grundig, sier næringsminister Monica Mæland, som også konstaterer at forslagene gjelder flere statsråder og departementers områder.