Camilla Røed Oppegaard

Økonomi- og HR-ansvarlig / Financial Manager

+47 906 22 987

camilla@musicnorway.no

Camilla Røed Oppegaard (Foto: Dev Dhunsi)
Camilla Røed Oppegaard (Foto: Dev Dhunsi)

Camilla har økonomiutdannelse og bakgrunn fra Norsk Musikkinformasjon, med arbeidsoppgaver knyttet til drift og regnskap. Hun har tidligere hatt regnskapsansvar for flere internasjonale organisasjoner, ordninger og prosjekter, herunder International Association of Music Information Centres, Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer og forskjellige musikkprosjekter knyttet til midler gitt av Nordisk Ministerråd. Hun har også vært regnskapsfører for Transposition, et samarbeidsprogram mellom Norge og Vietnam, med rundt 50 separate prosjektregnskaper.

I Music Norway jobber Camilla med et bredt spekter av oppgaver innen regnskap, økonomistyring, drift og HR. Dette innebærer også at hun er regnskapsfører for tilskuddsordningene Music Norway forvalter på vegne av Utenriksdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Camilla misser sjelden et eneste tall, er rett person om du har spørsmål knyttet til regnskap eller tilskudd gitt via Stikk.no.