Camilla Røed Oppegaard

Økonomi- og personalansvarlig , jobber med administrasjon og HR

Økonomi- og personalansvarlig

+47 906 22 987

camilla@musicnorway.no

Camilla Røed Oppegaard
Camilla Røed Oppegaard (Foto: Kristoffer Myhre)

Økonomi- og personalansvarlig. Camilla er rett person om du skal sende faktura til Music Norway. Camilla sørger også for utbetaling av tilskudd som er gitt via Stikk.no.

Som HR ansvarlig følger Camilla opp policy i personalhåndboken. Camilla er administrativ leder av Music Norways gruppeledermøter og styremøter og har oversikt over hvor alle er til enhver tid.