Jennifer Gunn

Jennifer Gunn (Foto: Dev Dhunsi)
Jennifer Gunn (Foto: Dev Dhunsi)

Jennifer startet i musikkbransjen etter endt utdanning med en BA i musikkproduksjon. Etter år med å jobbe kreativt med musikk, fant hun sin plass i bransjen i rollen som manager etter å ha jobbet med forskjellige artister i studio og veiledet de med låtskriving og som senere utviklet seg til veiledning i flere aspekter ved artistutviklingen deres. I 2018 flyttet hun til Bergen og startet sitt eget selskap hvor fokuset var management, promo og booking for up and coming artister. I 2018 ble hun plukket ut til Music Norway sin Master Class, hvor hun samme året fikk tilbud om jobb hos Made Management. Hos Made jobbet hun med artister som SKAAR, Moyka, SJUR, jens, ur Monarch m.f hvor hovedfokus var å tilrettelegge for en internasjonal karriere.

Fra høsten 2021 er Jennifer på plass i Music Norway, hvor hun bruker sin bransjeerfaring og nettverk til å rådgi på strategi og prosjektlede eksporttiltak som bidrar til å styrke eksportørene sine muligheter og nettverk internasjonalt. Jennifer har et særlig fokus på nye markeder (emerging markets) og skal koble internasjonale kjøpere og plattformer med norsk musikkbransje. Jennifer har base i Bergen og blir å møte på norske og internasjonale møteplasser gjennom hele året.