Karoline Røed Tønnesen

Karoline Røed Tønnesen (Foto: Dev Dhunsi)
Karoline Røed Tønnesen (Foto: Dev Dhunsi)

Karoline har studert design, reklame og markedsføring på Merkantilt Institutt i Oslo. Hun har jobbet flere år som prosjektleder i Music Norway med særlig fokus på nettverksarenaer i Norge, kompetansehevende seminarer og våre større arrangementer. Karoline har flere styre- og tillitsverv i og utenfor organisasjonen.

I det daglige har Karoline hovedsakelig ansvar for compliance, noe som innebærer at hun sørger for at vi både har og bruker gode, interne verktøy og prosesser, og generelt har "orden i sysakene". Hun jobber også som rådgiver for tilskuddsordningene, prosjektleder flere av våre arrangementer, og bidrar til utvikling og gjennomføring av prosjekter. Karoline sørger også for produksjon av inhouse design og utvikling av vår designprofil.

Karoline har god oversikt over musikkbransjen i Norge. Hun kan gi råd til arrangører som ønsker å utvikle gode nettverksarenaer for eksport, og til norsk og internasjonal bransje om hvilke nettverksarenaer de burde delta på. Med god kompetanse på tilskuddsordningene kan Karoline også gi råd om søknadsskriving.