Pål Dimmen

Rådgiver, tilskuddsordninger

Pal Dimmen
Pål Dimmen (Foto: Kristoffer Myhre)

Søknadsforvalting, saksbehandler og rådgiver. Som ansvarlig for tilskuddsporteføljen i Music Norway rådgir Pål søkere om retningslinjer og krav for å søke reisetilskudd, markedsføringstilskudd og arrangørtilskudd. Pål presenterer og promoterer tilskuddsordningene på fagsamlinger i og utenfor Music Norway, og rapporterer til Utenriksdepartementet. Pål er også sjangeransvarlig for metal i Music Norway, og deltar på nettverksfestivaler og bransjetreff i inn- og utland. Pål har utdannelse innen IT og kommunikasjon og er involvert i utvikling av digitale plattformer og søkeportal.