Roza Aghili Taslimi

Roza er prosjektkoordinator i Music Norway.

Prosjektkoordinator

+47 456 78 977

roza@musicnorway.no

Roza

Roza koordinerer små og store prosjekt i Music Norway, og sørger for at prosjektlederne har det de trenger. Hun følger tett opp våre internasjonale markedsveiledere, og sørger for å koble Music Norway sine verktøy og virkemidler til norsk musikkbransje. Roza avvikler seminarrekken Åpent Hus, og passer på at innholdet når nye brukere, utdanningsinstitusjonene og relevante arenaer over hele landet.

I tillegg er hun involvert i alle kompetanseprogram, bistår til gjennomføring og følger særlig opp Endringsagentene, Music Norway sitt råd for flerkulturelt mangfold i musikkbransjen, samt Keychange. Her lager Roza både møteplasser, arrangerer nettverkssamlinger og holder workshops for andre organisasjoner på mangfold. Roza modererer gjerne samtaler eller holder foredrag om mangfold, inkludering og likestilling. Videre deltar hun gjerne på konferanser og er alltid involvert når Music Norway lager eventer.

Roza har en utdannelse i Film og TV fra University of the Arts London, og tilbake i Oslo har hun solid erfaring fra film- og tv-produksjoner som blant annet koordinator og casting ansvarlig. I 2019 startet Roza klubb- og kunstkonseptet Sweetcheeksxyou, som i tillegg til musikk har et fokus på scenografi og videokunst.