Tone Østerdal

Direktør / Managing Director

+47 948 00 172

tone@musicnorway.no

Tone Østerdal (Foto: Dev Dhunsi)
Tone Østerdal (Foto: Dev Dhunsi)

Tone har mer enn 20 års erfaring fra kunst- og kulturfeltet, og har jobbet som leder siden 2009. Hun har vært daglig leder i interesse- og kompetanseorganisasjonen Norske Konsertarrangører, og jobbet 15 år i fylkeskommunal forvaltning, blant annet som kultursjef i henholdsvis Buskerud og i Akershus.

Tone har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, med vekt på kultursosiologi, og videreutdanning innen publikumsutvikling og prosessledelse. Hun har omfattende styreerfaring fra kunst- og kulturfeltet, har drevet juryarbeid for Norsk publikumsutvikling og Spellemann, og leder nominasjonskomiteen til Rockheim Hall of Fame. Tone er også oppnevnt til Musikkutvalget, som skal utarbeide Norges første offentlige utredning om musikkfeltet. Som direktør i Music Norway inngår hun i nettverkene Norwegian Arts Abroad, NOMEX og Musikkindustriens næringsråd.

Gjennom årene har Tone drevet mye med politikkutvikling, myndighetskontakt og politisk påvirkningsarbeid, i tillegg til ledelse, organisasjonsutvikling og strategiprosesser. Hun har et stort nettverk innen politikk, media, næringsliv, kultur og sivilsamfunn, og liker å koble folk og miljøer som kan ha nytte av hverandre. Hvis du trenger et overordnet blikk på musikk- og kulturfeltet, eller ønsker å diskutere problemstillinger knyttet til politikk, ledelse, strategi eller styrearbeid, ta kontakt med Tone.