Tone Østerdal

Tone er direktør i Music Norway fra 1. januar 2023.

Tone 3.2 Foto Helge Brekke

Tone Østerdal har 20 års erfaring fra kunst- og kulturfeltet, og i over ti av dem har hun jobbet som leder. Østerdal har drevet mye med politikkutvikling, myndighetskontakt og politisk påvirkningsarbeid, i tillegg til organisasjonsutvikling og strategiprosesser. Hun har et stort nettverk innen politikk, media, næringsliv, kultur og sivilsamfunn.

Fra august 2018 til juli 2022 var Tone Østerdal daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA), hvor hun blant annet markerte seg som en tydelig talsperson i musikkbransjens og kulturfeltets håndtering av koronapandemien. For dette ble hun tildelt prisen Årets stemme av magasinet Subjekt i 2020. Samme år ble hun også kåret til Årets vaffelhjerte av Music Norway, med begrunnelse i at hun «gir jernet og jobber med hjertet». Østerdal la grunnlaget for utvidelsen av NKA fra å være en organisasjon utelukkende for konsertarrangører til å omfatte arrangører fra hele bredden av kulturfeltet. NKAs medlemstall økte med nær 30 prosent i hennes periode.

Tidligere har Østerdal jobbet 15 år i fylkeskommunal forvaltning på kulturfeltet, de siste sju av disse årene som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Hun har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, og videreutdanning innen blant annet publikumsutvikling og prosessledelse. Østerdal har og har hatt en rekke styreverv i ulike deler av kulturfeltet, deriblant i nyMusikk, Norsk publikumsutvikling, Nagelhus Schia Productions AS og Mediefondet Zefyr. Hun har vært medlem av arbeidsutvalget i Musikkindustriens næringsråd, og drevet juryarbeid for Spellemann. Hun har også flere år bak seg som sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge.