Eurosonic 2022

Starts  —  Ends

Online, Groeningen, Netherland

ETEP - European Talent Exchange Program

Showcasefestivalen består av paneler, nettverksarrangement og selvfølgelig konserter, og Music Norway vil også i 2022 legge til rette for at våre profesjonelle bransjeaktører og artister er tilstede på denne viktige arenaen.

Eurosonic 2022 blir på grunn av Covid-19 et digitalt arrangement.