KUPP 2.0: samling #3

Starts
From  —  To

Oslo, Norway

Norsk Komponistforening
Tine Surellange

Siden KUPP 2.0 startet i svarteste pandemien, så har programmet gått sin gang, men utelukkende digitalt. Nå når samfunnet åpnes opp igjen, så inviteres vi de unge komponistene til en fysisk samling hvor målet er å møtes.

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge, NB Noter og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Det norske komponistfond. Seks komponister deltok i første utgave av KUPP 2018-2019.

Programmet har hatt to samlinger digitalt. Denne gang blir det fysisk.

Les mer om KUPP og komponistene her