Ut i verden?

Starts
From  —  To

Pakkhuset, Oslo, Norway

Innovasjon Norge
Pakkhuset 2022 1
Foto: Facebook.com/PakkhusetOslo

Innovasjon Norge og Music Norway har gleden av å invitere til avslutningskonferanse for Musikk ut i verden - et skreddersydd eksportprogram for norsk musikkbransje. Dette blir en dag for hele den norske musikkbransjen, med faglig påfyll og diskusjoner til ettertanke og inspirasjon.

Fredag 10. juni har Innovasjon Norge og Music Norway gleden av å invitere til avslutningskonferanse for Musikk ut i verden, et skreddersydd eksportprogram for norsk musikkbransje. Dette blir en dag for hele den norske bransjen, med faglig påfyll og diskusjoner til ettertanke og inspirasjon.

Avslutningskonferansen vil presentere erfaringer fra eksportprogrammet og inkludere både internasjonale og nasjonale foredragsholdere og paneldeltakere. Vi glade for å ha fått med oss kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til å åpne konferansen.

Konferansen vil sette søkelys på opphavsrettsinntekter fra låtskrivere og produsenter og hvordan dette kan bidra til å bygge norsk bransje og utvikle nye talenter. Vi vil følge låtens reise ut i verden, se på hva som gjør norske studioer attraktive, bidra inn i aktuelle paneldebatter og lytte til faglige innlegg. Les mer om programmet her. Programmet blir sluppet og legges ut fortløpende.

Og sist, men ikke minst, konferansen avsluttes med Music Norway sin sommerfest!

Velkommen!

Om Musikk ut i verden

Musikk ut i verden er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Music Norway og gjennomføres på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial, og skal bidra med kapital og kompetanse til forlag og management for skapende produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner. Målet er å styrke de deltakende bedriftenes internasjonale konkurransekraft, bidra til økt tilfang av oppdrag og talenter og til at flere utenlandske aktører bruker Norge som utgangspunkt for sine musikkproduksjoner.

Musikk ut i verden bygger videre på erfaringene fra de tidligere Ut i verden-programmene for dataspill, arkitektur og litteratur.