Victoria Øverby Steinland

Prosjektleder for Balansekunsts merkeordning for et trygt og inkluderende kulturliv, Balansemerket.

Victoria Øverby Steinland, Balansekunst
Victoria Øverby Steinland, Balansekunst

Der utvikler hun kurs og verktøy for å bistå kulturvirksomheter i sitt arbeid for mangfold. Hun har sosiologiutdannelse, og flere års erfaring med likestillings- og mangfoldsarbeid.