By:larm 2023

Starts  — Ends

Oslo, Norway

by:Larm

På by:Larm tilbyr vi den norske bransjen relevant kompetanse og rådgivning for å jobbe med internasjonale markeder. Her vil du kunne skaffe deg nye nettverk og skape relasjoner med de rette folka.
Sammen med by:Larm inviterer vi internasjonal bransje med kompetanse og nettverk til å ta den norske bransjen videre ut i verden. Vi vil legge til rette for gode møteplasser og seminarer under hele festivaluken.