Festivalen som bringer verden til Oslo og Oslo til verden.

Starts  — Ends

Oslo, Norway

Oslo World er en av Europas ledende festivaler for musikk fra Latin-Amerika, Afrika, Asia og Midtøsten. I 2023 går festivalen av stabelen fra 30. oktober - 5. november. Målet deres har vært uendret siden festivalen startet opp i 1994: «Å bringe verden til Oslo og Oslo til verden».

OSLO WORLD 2023 Logo posts
Oslo World 2023

Oslo World har vokst gjennom årene og sjangerspennet er blitt større. Delegatprogrammet er utvidet og består av seminarer, kunstutstillinger, workshops, masterclass og tilrettelagte møteplasser.

Årets festival har blant annet dedikert egen dag til deres arbeid med likestilling i musikkbransjen i samarbeid med Keychange, samt til søsterfestivalen Beirut & Beyond. Blant listen av internasjonale gjester vil hovedtyngden være fra SWANA regionen.

Gjennom musikk og kunst fra hele verden, ønsker Oslo World å styrke fri kulturell utfoldelse og ytringsfrihet, der det blir tilrettelagt for møter mellom lokale og tilreisende gjester med ulik kulturell bakgrunn og erfaring. Denne innsikten er særdeles viktig når man jobber med eksportrettet aktivitet.