Forskning og undersøkelser

En samling kartlegginger, analyser og undersøkelser av det norske og internasjonale musikkfeltet.

Norge

Music Norway


Trender i norsk og internasjonal musikkbransje - en kunnskapsoppsummering (2023, ideas2evidence for Music Norway) Oppfølging av rapporten fra 2022.

Trender i norsk og internasjonal musikkbransje - en kunnskapsoppsummering (2022, ideas2evidence for Music Norway)
Målet med trendrapporten har ikke vært å generere ny kunnskap, men å systematisere, tolke og formidle kunnskap og analyser som allerede er publisert. Rapporten består av et internasjonalt kapittel, et norsk kapittel, Vekst 2026 og intervjuer med norske bransjepersoner med eksporterfaring.

Musikkbransjen i Norge 2011-2015 – Økonomisk analyse av fem delbransjer og 11 undergrupper (2017, BI:CCI) Kartlegging av den økonomiske utviklingen i norsk musikkbransje, sett i sammenheng med andre bransjer i kreativ næring og fastlandsøkonomien.

(Virke)Apparatetet bak musikken – rekkevidde og presisjon (2017, Kunnskapsverket) Samarbeid mellom Music Norway, Buzzfond og Fond for Lyd og Bilde (FLB). Kartlegging av tilgjengelige nærings- og kulturpolitiske virkemidler for norsk musikkindustri, med en avgrensing mot selskaper som jobber med musikkeksport.

Eksportundersøkelsen 2015 (2016, BI:CCI) Undersøkelse om eksport blant norske musikere, for Music Norway, GramArt, MFO

Music Norways vekstrapporter

Vekstambisjoner, markedsaktivitet og rekrutteringsbehov i norske musikkselskaper med eksportrettet virksomhet.

Vekst 2026 (ideas2evidence for Music Norway)
Vekst 2024
(2020, Music Norway)
Vekst 2022
(2018, Music Norway)
Vekst 2020
(2016, Music Norway)

Music Norway Årsrapport 2020
Music Norway Årsrapport 2019
Music Norway Årsrapport 2018
Music Norway Årsrapport 2017
Music Norway Årsrapport 2016
Music Norway Årsrapport 2015
Music Norway Årsrapport 2014
Music Norway Årsrapport 2013

Eksternt

Korona-relatert:

Krise og kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020 (2020, BI:CCI for Musikkindustriens Næringsråd)
Et halvt år med koronakrise i kultursektoren (2020, Menon Economics/BI:CCI for Kulturrådet)
Kunstnerne og koronapandemien (2021, Telemarksforskning for Kulturrådet)

Universitetet i Oslo / Telemarksforskning
Digital ambivalens – Norsk musikk i internasjonale markeder
Rapporten presenterer resultater fra prosjektet Music on Demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC) ved Universitet i Oslo, 2018-2020. Rapporten formidler resultater som angår hvordan digitalisering former nasjonal og global markedskonkurranse for innspilt musikk.

Musikk i tall
Rambøll Management Consulting for Norsk kulturråd. Den samlede omsetningen i norsk musikkbransje per år: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

BI Centre for Creative Industries (BI:CCI)
Kreativ næring i Norge 2008 – 2014 (2016, BI:CCI) Regnskapsbasert kartlegging av kreativ næring i Norge, inkludert musikkbransjen.

Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje (2019, BI:CCI) Utredning av konsekvensene av digitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem.

Telemarksforskning
Kunstnerundersøkelsen 2014 Rapport om norske kunstneres inntekter, inkludert låtskrivere, tekstforfattere, komponister, musikere.

Hvorfor blir kunstnere fattigere Forskningsartikkel om sammensetningen av kunstneres økonomi og tidsbruk.

Norsk kulturindeks 2016 Kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker, inkludert konserter.

Kunnskapsverket
Nasjonal festivalstatistikk 2016 Nasjonal festivalstatistikk 2015 Nasjonal festivalstatistikk 2014 Samkjøring av statistikk fra de forskjellige organisasjonene på konsert- og festivalområdet.

The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media (2015) Internasjonal twitterkartlegging av norsk musikk og mote.

Agderforskning
Musikk ut av Norge – en bransjeanalyse 2007 Volumet av eksport av norsk musikk i 2006. Rapporten ble til på initiativ fra by:Larm.

Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Kulturstatistikk 2015 Kulturstatistikk 2012 Gir i tekst, figurer og tabeller en hovedbilde av ulike kulturområder, tall for offentlige utgifter, informasjon om sysselsetting og foretaksdemografi i kulturnæringen, samt oversikt over deltaking i ulike kulturelle aktiviteter.

Norsk kulturbarometer 2012 Måling av befolkningens bruk av medier og kulturtilbud, inkludert musikk.

Kulturdepartementet
St. meld. 21 2007/2008 – Musikkfeltets økonomi – Samspill, et løft for rytmisk musikk Beskrivelse av det rytmiske musikkfeltet med tall og statistikk, inkludert eksporttall for 2006.

NOU 2013:4 – Kulturutredningen 2014 Utredning med mandat til å gjennomgå og vurdere musikk- og kulturpolitikken etter 2005.

Nordgård-utvalget 2013 Beskriver utfordringene knyttet til overgangen til nye former for salg og distribusjon av innspilt musikk.

Internasjonalt

Sverige Musikkbranschen i siffror utført av Musiksverige: 2009-2019, 2017, 2016, 2015, 2009-2014, 2013, 2012

Danmark Dansk musikkstatistikk utført av Rambøll: 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Storbritannia Measuring Music 2019, Measuring Music 2018, Measuring Music 2017, Measuring Music 2016, Measuring Music 2015