Konsertbransjen

Den norske og internasjonale konsertbransjen beskrevet gjennom bransjens egne salgstall og analyser.

Norge

Scenestatistikk fra Norsk teater- og orkesterforening beskriver den årlige utviklingen for norske orkestre når det kommer til publikumsutvikling, billettsalg, antall konserter i egen sal og på turné, antall transmisjoner, CD-utgivelser, urfremføringer og fremføringer av norske verk.

Nasjonal festivalstatistikk produsert av Kunnskapsverket er en samkjøring av statistikk fra forskjellige organisasjoner på konsert- og festivalområdet. Disse er FolkOrg, Norsk Jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler. Statistikken forteller blant annet om total omsetning, sponsorinntekter, billettsalg, og honorarfordelling mellom norske og utenlandske artister.

Internasjonalt

Europa Live DMA Survey 2017 er en rapport om konsert- og festivalstatistikk fra ulike europeiske land. 7 forskjellige europeiske interesse- og kompetansesentre har deltatt i kartleggingen, til sammen 612 konsertarenaer. Rapporten tar for seg spillestedenes kapasitet, økonomi, ansettelser etc.

USA Billboard Boxscore viser de mest innbringende konsertene rundt om i verden til enhver tid. Listen oppdateres jevnlig.