Rettighetsbransjen

Rettighetsbransjen beskrevet gjennom tallfesting av inntektsstrømmene til vederlagsbyråer og forlag.

Norge

TONO Årsrapportene til TONO viser vederlagsinntektene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag som er medlem i TONO. Inntektene genereres av offentlig fremføring av innspilt musikk eller i konsertsammenheng. Rapportene inneholder informasjon om norskandel, hvor mye av inntektene som sendes til rettighetshavere i utlandet, samt hvor mye som kommer til rettighetshavere i Norge. TONO har opplevd en betydelig økning i inntekter fra utlandet, som henger sammen med økt bruk av norsk musikk.
Les mer

GRAMO Statistikk over hva som spilles på norsk radio. Radiospilling genererer inntekter til rettighetshavere i verket som spilles.
Les mer

Norwaco representerer medlemmene i 35 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter, inkludert musikkfeltet. Norwaco forvalter Videresendingssektoren, UNI-sektoren, Privatkopieringssektoren og Kulturarvsektoren. Medlemsorganisasjonene overdrar til Norwaco retten til å inngå avtaler om forvaltning av rettighetene eller til å fordele kompensasjon.
Årsmeldinger

Internasjonalt

CISAC
er vederlagsbyråenes felles internasjonale organisasjon. CISAC Global Collections Report 2019

Sverige STIM Årsrapporter

Danmark Koda Årsrapporter

Tyskland GEMA Årsrapporter

Storbritannia PRS Årsrapporter

USA ASCAP Årsrapport (2018)

BMI Årsrapport (2018)