Åpent hus: Hva kan Music Norway gjøre for deg?

Starter
Fra  —  Til

Oslo, Online, Norge

Apenthus

Verden er i endring og det er vi også. Music Norway har brukt den siste tiden på å justere tilskuddsordninger og prosjekter for å passe inn i en ny tid. Vi har kartlagt utfordringene og mulighetene for våre eksportselskaper. Vi har hatt innspillsmøter for å ta pulsen på bransjen akkurat nå, samt gi innspill på hvordan vi kan øke eksporten systematisk over de neste ti årene. Arrangementet foregår på Zoom.

For det er nytt år og nye muligheter. Derfor åpner vi på dørene og viser deg planen for 2021.

Vi presenterer hva Music Norway kan gjøre for deg.

I takt med en bransje i endring har vi gjort justeringer i våre tilskuddsordninger. Få med deg de største endringene og hvilke tilskuddsordninger gjelder for deg.

Er du eksportklar? Ønsker å bli det? Hvilke programmer og prosjekter kan du søke, hvor er det smart å være til stede og hvor er nettverket ditt?

Og hvordan ser musikkverden ut i 2021? Finnes det trender, markeder og mennesker som du trenger kunnskap om?

Vi inviterer til zoom seminar med en mulighet til å bli bedre kjent med oss som jobber hos Music Norway.

PROGRAM

Årets trender. Hvem er bransjen, hvor vil de og hvem jakter de på?

Tilskuddsordninger og søknadskjemaer. Q&A.

Prosjekter, programmer og nettverksarenaer 2021. Hva passer for deg?

Takk for i dag.