EX.TRA 23 Samling #2

Starter

Oslo, Norge

Karl Seglem GMM 600x400
Karl Seglem deler sine erfaringer fra et liv som selvrepresenterende artist for deltakerne i EX.TRA programmet.

Andre samling vil rette søkelys på markedsføring og PR, og bl.a. omhandle merkevarebygging, bruk av sosiale medier og styring av egen karriere.

10:00-10:10 Velkommen - v/Aslak Oppebøen, Prosjektleder

10:10-10:50 Music Norways tilskuddsordninger - v/Pål Dimmen, Rådgiver

10:50-12:00 Oppsummering fra forrige runde og erfaringer fra Nordic Folk Alliance - v/Inger
Bråten, Killer Inc.

12:00-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Gjennomgang av artistenes SoMe kanaler - v/Inger Bråten, Killer Inc.

14:00-16:00 Hvordan styre egen karriere og beholde egne rettigheter. Erfaringer fra et langt liv
som DIY artist - v/Karl Seglem

18:00-20:00 Middag