Besøksprogram under Festspillene i Bergen

Starter  —  Slutter

Bergen

Festspillene i Bergen
Camille Jania Norment Foto Meg T Noe [* antar er klarert]
Billedkunstner, komponist, musiker og performancekunstner Camille Norment er Bergen Kunsthalls festspillkunstner i 2023. (Foto: Meg T Noe)

Denne utgaven av Festspillene i Bergen er de 71. i rekken, og har i flere år også rommet et internasjonalt program der internasjonale gjester møter norsk musikkliv.

Festspillene ønsker internasjonal presse og bransje velkommen til å møte nye og gamle samarbeidspartnere under Festspillene i Bergen. Festivalen har et godt omdømme internasjonalt og lang erfaring med samarbeid på tvers av landegrensene.

Med dette samarbeidet ønsker Festspillene at delegatprogrammet i 2023 skal tilrettelegge for eksport og internasjonal profilering og mediedekning av norsk musikk og musikere, samproduksjoner og tilrettelegge for nettverksbygging for norske delegater mot et internasjonalt marked.

Vi ønsker å tilby et variert program med konserter, møteplasser, samtaler og muligheter for utflukter og omvisninger som gir delegatene anledning til å knytte kontakter og oppleve konserter og forestillinger på høyeste nivå på flere av bergensområdets kulturscener. Programmet er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Music Norway og Utenriksdepartementet.

Til besøksprogrammet er det invitert gjester fra hele verden. De får muligheten til å følge hele programmet under Festspillene i Bergen og det vil være flere samlinger med delegatene. Programmet vil vare fra onsdag 24. mai til lørdag 27. mai og vil bestå av mange forskjellige aktiviteter for de internasjonale delegatene. På onsdagen vil det være en offisiell åpningsseremoni i Bergen sentrum etterfulgt av åpningskonserten Tosca med Lise Davidsen i Grieghallen på kvelden.

Det er flere norske artister på programmet i år, ikke minst festspillmusiker Lise Davidsen, men også Kim Myhr, musikk av Anne-Marie Ørbeck, og festspillkunstner Camille Norment. Delegatene som kommer til Festspillene vil ha gode muligheter til å oppleve de norske artistene på nært hold både på konsert og i panelsamtaler.