Førdefestivalen delegatprogram 2023

Starter  —  Slutter

Førde, Norge

Morgonrode Forde (foto: Birger Hagevold Johansen) [* antar er klarert]
Morgonrode spilte online showcase på Førdefestivalen i 2020.

Offisielt delegatprogram i samarbeid med Music Norway, Målsettingen er å eksponere utenlandske agenter, konsertarrangører, festivaler og presse for norsk tradisjonsmusikk, samt skape en arena for nettverksbygging for de norske aktørene.

Årets program starter i Bergen tirsdag 4. juni, hvor 12 utenlandske gjester fra 11 land møter 12 norske delegater. Deretter går turen med båt nordover langs kysten til Askvoll og videre med buss til Førde.

- Å samle de utenlandske og norske bransjefolkene på en tur i forkant av festivalen har vist seg å være en suksessfaktor. Gode og viktige bånd knyttes og danner et godt utgangspunkt for videre profesjonelt samarbeid. Gjestene føler seg godt ivaretatt og opplever at de ikke blir "lost" på en stor festival uten å kjenne noen, sier prosjektansvarlig Aslak Oppebøen i Music Norway.

Det legges videre opp til møter mellom musikere og delegater under selve festivalen i Førde.


Delegatprogrammet er støttet via Arrangørtilskudd fra Music Norway.