Førdefestivalen delegatprogram 2023

Starter  —  Slutter

Førde, Norge

Morgonrode Forde foto Birger Hagevold Johansen
Morgonrode spilte online showcase på Førdefestivalen i 2020.

Offisielt delegatprogram i samarbeid med Music Norway, Målsettingen er å eksponere utenlandske agenter, konsertarrangører, festivaler og presse for norsk tradisjonsmusikk, samt skape en arena for nettverksbygging for de norske aktørene.