Har du ønske om å knytte nettverk direkte med sør-koreansk bransje?

Starter

Seoul, Korea

Søk om å bli med på Trade Mission til Seoul september 2023. Etter flere vellykkede trade missions til Seoul arrangeres det en ny tur i samarbeid mellom de nordiske eksportkontorene. I år vil programmet arrangeres i september i forkant av MU:CON som er Koreas største internasjonale musikkonferanse. Søk om å bli med innen 29. juni!

Fakta/målgruppe

Når: 4.-6. september. Ankomst Seoul 3. september.

Aktivitetstype: Markedsinnsikt og internasjonal nettverksbygging.

Sjanger: Hovedvekt innenfor populærmusikkfeltet.

Søknadsfrist: 29. juni

Nettverksmuligheter.

Det settes sammen en delegasjon fra alle de nordiske landene hvor man får mulighet for å knytte nettverk direkte med sør-koreansk bransje, samt få særdeles viktig markedsinnsikt i et av verdens største musikkmarked. Programmet settes sammen i disse dager, men det vil inkludere bedriftsbesøk, Q&A, konferanser og en mottakelse hvor sør-koreansk bransje inviteres.

Delegasjonen som var med i fjor knyttet kontakter med selskaper som SM Entertainment, Cube Entertainment, Warner Chappell, Hybe, samt flere.

Innholdet i programmet er spesielt rettet mot selskaper som jobber på låtskriversiden med cuts mot sør-koreanske artister og låtskriversamarbeid. Dette er for eksempel forlag plateselskap og managere som representerer låtskrivere/produsenter.

NOMEX er et samarbeid mellom musikkeksportkontorene i Norden. Delegasjonen til Sør-Korea ledes av Music Export Danmark. Trade mission gjennomføres med tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Dette inkluderes i Trade Mission tilbudet:

Et skreddersydd program med B2B, panelsamtaler, presentasjoner, firmabesøk, markedsveiledning og nettverksarrangement. Inkluderer lokal transport.

Reisetilskudd på 12 000 NOK.

Akkreditering til bransje- og showcasefestivalen MU:CON.

Hvem kan melde seg på?

Da det er begrenset med plasser vil det kun være mulig at én person pr selskap søker. Selskap som kan vise til konkret etterspørsel fra lokal bransje, eller som har konkrete markedsplaner for Sør-Korea vil bli prioritert.

Det stilles krav til at du operer som en profesjonell aktør innen norsk musikkeksport og at du forvalter andres rettigheter. Påmeldingen er bindende.

Hvordan melde meg på?

Søknadsskjema finner du nederst på siden. Fristen er 29. juni. Søknadene vil bli vurdert av et utvalg og behandlingstiden er rundt to uker fra søknadsfrist.

Det er begrenset med plasser og kun profesjonelle selskap med en representant kan delta. Reisetilskuddet fordrer deltakelse i hele det NOMEX-programmet.

Søknadene kan avvises på administrativt grunnlag hvis de faller utenfor retningslinjene for prosjektet eller er svært mangelfullt utfylt.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt, om eventuelle tilskudd som mottas og om eventuell deltakelse innvilges. Søker er selv ansvarlig for nødvendig godkjennelse fra eventuelle andre søknaden omfatter og at informasjonen som oppgis i søknaden er riktig.

Music Norway følger offentlighetsloven. Søknader og tilhørende dokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i Music Norways søknader, og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.