Inferno Music Conference 2022

Starter  —  Slutter

Oslo, Norge

Inferno Music Conference
Inferno Kenneth Solfjeld 1160
Fra Inferno Music Conference 2019. Foto: Kennet Solfjeld

Et av verdens viktigste og største bransjetreff for metal-bransjen.

Music Norway bidrar med vårt internasjonale nettverk og skaper møteplasser mellom norsk og internasjonal bransje.