Internasjonal lounge

Starter  —  Slutter

Oslo, Norge

By:Larm 2020 international lounge

Kom og møt Music Norway på Internasjonal Lounge på by:Larm mellom 10-18 torsdag og fredag.
Gratis vafler, kaffe, og gode råd.
Her kan du møte våre internasjonale gjester, og snakke om dine planer.

Music Norway interntional lounge By:Larm 2020