KUPP 1: samling #4

Starter  —  Slutter

Oslo, Norge

Kuppgjengen 400 600x400
Bak: Kristiane Norvoll (SSO), Marius Neset, Rolf Lennart Stensø (KORK), Øyvind Mæland, Tyler Futrell. Foran: Alex Taylor (OFO), Catharina Roos Bilsbak (NOSO), Kristine Tjøgersen, Therese Birkelund Ulvo og Mette Henriette Martedatter Rølvåg. (Foto: Lars Igesund/NKF)

Alt klart for siste KUPP-samling, den 25. og 26. samler komponistene fra KUPP seg for en oppsummerende samling.

KUPP er et utviklings- og nettverksprogram for unge, lovende komponister under 35 år. Seks orkestre fra hele Norge er med på programmet. Orkestrene velger én komponist hver som de forplikter seg til å bestille et helt nytt verk av. Ambisjonen er at verkene skal nå et stort publikum, og bringe nye norske komponisttalenter ut til et internasjonalt marked. Det faglige programmet i KUPP går over ett år, og verkene som bestilles skal urfremføres av orkestrene innen 24 måneder etter programstart. Dette er den siste av fire faglige samlinger i dette runden av KUPP.

– Verkene fremføres i løpet av 2019. Noen i starten av 2020. Therese B. Ulvo sin installasjon ble fremført under Ultima i 2018 og spilles av Oslo Filharmonien i konsertformat i september 2019, forteller Einar Idsøe Eidsvåg, prosjektleder i Music Norway.

Dette er komponistene og samarbeidende orkester:

  • Mette Henriette Martedatter Rølvåg – Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO)
  • Marius Neset – Bergen Filharmoniske Orkester (BFO)
  • Tyler Futrell – Trondheimsolistene
  • Therese B. Ulvo – Oslo-Filharmonien (OFO)
  • Kristine Tjøgersen – Kringkastingsorkestret (KORK)
  • Øyvind Mæland – Stavanger Symfoniorkester (SSO)

Programmet for samlingen ser slik ut:

Mandag 25. februar

09.30 – 10.00 Velkommen

10.00 – 11.30 Internasjonale arbeidsopphold

Del 1: Introduksjon til Res Artis

Del 2: Individuell rådgivning

11.30 – 12.30 Panel: Møt komponistene

12.30 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.30 Panel: Møt forleggerne

14.30 – 16.30 Workshop: Hvordan kommunisere idéer?

Tirsdag 26. februar

10.00 – 11.30 KUPP-komponistene presenterer sine idéer

11.30 – 12.30 Panel: Hvordan programmerer programmerere?

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 15.00 Workshop: KUPP – Oppsummering for komponistene og orkesterne i fellekskap.

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 17.00 Workshop: Komponistenes femårsplan.

15.15 – 16.45 KUPP 2.0 og internasjonalisering for orkestrene.

KUPP har et budsjett på 1.65 millioner kroner og programmet består av kursing, mentorsessions, nettverkssamlinger og komponering av nye verk. Partnere i KUPP er Norsk Komponistforening, Talent Norge, NB Noter ved Nasjonalbiblioteket og Music Norway.