Master Samling #2 - New York

Starter  —  Slutter

New York, USA

Royal Norwegian Consulate General New York
Master 2021 alle
Årets nye Master-deltagere

Vi tar andre Master samling i New York og arrangerer i samarbeid med Generalkonsulatet program over 3 dager. Programmet inkluderer samtaler, markedskunnskap og mange nettverks muligheter med amerikansk bransje.

Mandag 6. desember

08:30 – 10:00: Frokostsamling med master-deltakerne

Music Norway og master-deltakerne møtes til en catch up om hva som har skjedd siden sist hvor vi snakker om forventninger samt prepp for programmet i New York.

11:00 – 14:00: Nettverksarrangement i Generalkonsulatet.

Sammen med Generalkonsulatet i New York og UD inviterer vi inn relevante Amerikanske musikkbransjekontakter for å møte våre master-deltakere til en lunsj mixer og workshop. H.K.H. Kronprins Haakon deltar og vi diskuterer norsk-amerikanske samarbeid og nettverksmuligheter.

18:00 – 21:00: Generalkonsulatets Kveldsarrangement «Norway Night» hvor Charlotte Dos Santos spiller.

Tirsdag 7. desember

10:00 – 12:00: Workshop med Chartmetrics
Chartmetrics er en plattform som analyserer global data for artister og musikkselskaper. Tallanalyse er mer tilgjengelig og viktigere enn noen gang i musikkbransjen. Likevel ser vi at den norske bransjen kan bli mye bedre på strategisk bruk av de tallene og infoen de sitter på til å identifisere fans og markeder som generer streams. Vi har satt opp en workshop med Chartmetrics for våre deltakere der de lærer mer om strategisk data analyse og optimalisering.

17:00 – 19:00: Sync Nettverk Mottagelse med Music Supervisors
Vi har invitert noen av de ledende amerikanske music supervisorene til en nettverk session med våre master-deltakere i samarbeid med Michael Hill og Mike Bell.

Onsdag 8. desember

09:00 – 13:00: Clive Davies Institute, NYU
Clive Davies institute er et ledende business program for musikkbransjen med fokus på innovasjon, teknologi og entreprenørskap. Her kan master-deltakerne møte unge folk som deler deres visjon om hvordan fremtidens musikkbransje skal se ut og hvordan vi kommer oss dit.

Vi legger opp til diskusjon med studentene på Clive Davies om forskjellene i bransjen i USA og Norge og hvordan vi ser på musikkbransjen som en bærekraftig næring her og der.
Hvilken kompetanse trengs for å drive et musikkselskap som kan konkurrere på internasjonalt nivå med en musikkøkonomi som blir mer og mer global?
Målet med besøket er utveksling av ideer og nettverk for en ny generasjon musikkbransje som som ønsker en bærekraftig næring med trygge arbeidsvilkår og som skaper arbeidsplasser.

USA