Master Samling #5

Starter  —  Slutter

Oslo, Norge

Master Bergen

Vi tar siste master samling for denne gjengen i Oslo og har fokus på forlag og forvaltning av rettigheter samt en seminardag med lederutvikler med Mariann Crantz

PROGRAM:

Onsdag 2 juni

10:30 – 12:30 Åpent forum: De som vil deler tanker, ideer, utfordringer eller ting dere har fått til siden sist. Mulighet for å dele låter og releaser.

12:30 Lunch

13:00 – 14:30 Musikkforlag 101 med Petter Walther Walthinsen fra Warner Chappel

Petter forklarer musikkforlag og rollen til en publisher. Hvordan utnytte potensialet til rettighetsinntekter fra låtskriving og jobbe målrettet mot synkronisering. Forlag kan også være en viktig samarbeidspartner på det kreative i form av hjelp med å finne artisten du vil jobbe med eller finne nye samarbeidspartnere.

Etter presentasjonen er det åpent for spørsmål og Petter svarer på alt du måtte lure på om publishing. Fint om dere forbereder spørsmål.

14:30 – 15:00 Pause

15:00 – 16:00 Presentasjon NOPA med Jan Espen Storo

TONO forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk og gir komponister og tekstforfattere en inntekt. Jan-Espen presenterer TONO med utgangspunkt i forvaltning av rettigheter fra deres perspektiv. Han vil også gi tips og råd for hvordan man kan få mest mulig ut av Tono.

16:00 – Pause

16:15 – 17:30 Fremtidens Musikkbransje

Vi plukker opp tråden fra Bergen og presenterer det dere diskuterte i grupper i Bergen.
Hvordan bransje ønsker vi og hvordan kan vi være med å forme og utvikle den?


Torsdag 3 juni

Lederutviklings seminar med Mariann Crantz

09.00 – 11.15 Ibsen og lederskap:

• Peer Gynt-ledelse med sololøp, unnvikelse og manglende gjennomføringsevne
• Om å helhjertet velge seg selv og utvikling mot eget potensial
• Mot og sårbarhet: Den menneskelige kostnaden av å strekke seg i utvikling
• Bevissthet rundt egne valg: Er de indre eller ytre styrt?

11.15 – 11.45 Guidet walk i Ibsens fotspor

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 14.30 Polfarerne: Handlekraft, risikovilje og gjennomføringsevne

• Hvilken mental innstilling hadde Nansen som gjorde at han kunne utrette «det

umulige»?
• Hva skal til for at jeg skal klare å virkeliggjøre det jeg brenner for?
• Arbeid med hindringer

14.30 – 16.00 Polfarernes bakside: Sololøp og hva som skjer uten kultur for fellesskapets beste

• Ledere som vil «mele sin egen kake» og kun har øye for «sin egen tue»
• Den moderne «ledersykdommen» med sterk individualisme og narsissisme
• Den enkeltes styrker og ressurser mot fremtidsvisjonen

18:00 Felles middag