Meet & greet Spot 2023

Starter  —  Slutter

Spot festival, Danmark

Spot 2023

Er du på Spot?
Music Norway inviterer bransjedelegater fra Norge og Danmark, samt andre internasjonale aktører til nettverkssamlinger under Spot 2023.