Trenger vi et Mustech Norway?

Starter
Fra  —  Til

Online, Norge

Ny teknologi gjør kunst og kultur mer tilgjengelig. Driveren bak denne utviklingen er ny teknologi og digitale tjenester som gir enklere tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud. Det er samtidig et økende behov i musikkbransjen for å ta i bruk de digitale mulighetene som finnes.

Innovasjon og digitalisering innen musikk og kultur er stor satsning internasjonalt. Digitale løsninger kjenner ingen geografiske begrensinger, og vi ser en mulighet i å samle nasjonale initiativer for å konkurrere globalt. En samlet bransje vil også skape interesse og oppmerksomhet blant norske investorer og norsk kapital, som igjen øker muligheten for at verdiskapningen kommer Norge til gode.

De siste årene har bekreftet at det mangler et økosystem som bidrar til en bedre innovasjonskultur i musikkbransjen. Det mangler et formalisert miljø som kobler kulturer, ivaretar deling, samhandling og bygger bro mellom teknologi og musikk, til andre næringer og til nye finansieringsmuligheter.

Sammen med flere sentrale partnere ønsker derfor Music Norway å bidra til å samle et miljø som kan etablere en arena for kompetanseheving, tilhørighet og samhandling.

Vil du være med så sitter vi klare! Meld deg på til første samling 11 juni, digitalt så klart:

Fredag 11. juni fra 12:00 - 14:00.

Registrer deg her om du ønsker å delta

PROGRAM

12–13: Keynote speakers

Jørn Haanes. Katapult Group, tidl. Oslo Business Region og Warner Music
“Tips for å gjøre musikktechstartups attraktive for norske investorer»

Turo Pekari, Music Finland, Music Tech Europe Academy
“Internasjonale møteplasser»

Vanessa Mbamalu, Startup Norway
«Hvordan forberede seg på møter med investorer og norske investormiljøer»

Magne Uppman SNÖ, inzpire.me
«Verdien av et miljø fra investor perspektivet»

13–14: Vi vil samle hele Mustech Norway på byLarm!

I september arrangeres både Oslo Innovation Week og byLarm, og vi ser muligheten for å lage en møteplass som kobler disse miljøene og dere med hverandre. Hva vil vi lage?

Dagens moderator: Simen Eidsvåg, Sesong 1 og Fantasy Music Manager.

Kjenner du noen som kunne ha nytte av å være en del av nettverket er det selvfølgelig bare å invitere de med.

Vi ønsker også å sette i gang med å kartlegge feltet og behov, vi håper derfor dere ønsker å svare på denne korte spørreundersøkelsen:

https://no.surveymonkey.com/r/N6JBL28