Næringsutviklingsordningen - Digitalt infomøte for musikkbransjen

Starter
Fra  —  Til

Digitalt, Norge

Andrew Luft Recordings
Studio A hos Luft Recordings. Luft Recordings mottok tilskudd under næringsuviklingsordningen i 2021 for å profesjonalisere og utvikle selskapet med tanke på ressurskapasitet og branding.

Kulturrådets faggruppe for kulturell og kreativ næring inviterer til digitalt infomøte om ordningen næringsutvikling, rettet mot musikkbransjen.

Tilskuddsordningen Næringsutvikling har søknadsfrist 2. mars 2022, og du kan lese mer om ordningen på Kulturrådets nettsider.

Formålet med ordningen:

Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt skapende og utøvende kunstnere, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum, slik at inntektene til kunstnerne styrkes.

Ordningen legger også til rette for virksomheter innenfor musikkbransjen, og andre bransjer innenfor den kulturelle og kreative næringen, å kunne utforske muligheter mtp. omstilling etter pandemien, pilotering av innovative tjenester og verktøy, digitalisering, mm.

Ordningen ligger under Kulturrådet, har du spørsmål knyttet til Næringsutviklingsordnigen ta kontakt med:

Arnaud Fontaine, seniorrådgiver kulturell og kreativ næring

arnaud.fontaine@kulturradet.no

91868441