KORT FRIST: Bygg nettverk med musikkbransjen i Japan

Starter

Tokyo, Japan

Fra Nordic Trade Mission Japan i 2019. (Foto: Karoline Røed Tønnesen)
Fra Nordic Trade Mission Japan i 2019. (Foto: Karoline Røed Tønnesen)

Music Norway tilbyr musikkselskap i Norge deltagelse på et nordisk Trade Mission til Tokyo fra 4. – 7. desember.

Hvordan ser det japanske musikkmarkedet i 2023 og hva er viktig å vite for å drive med eksportrettet aktivitet i et av verdens største musikkmarked? Bli med og få styrket både kompetanse og nettverk i markedet.

Fakta/målgruppe:

Når: 4. – 7. desember (senest ankomst 4. desember)

Aktivitetstype: Markedsinnsikt og internasjonal nettverksbygging.

Sjanger: Programmet vil være mest relevant for eksportklare forlag, plateselskap og management som representer låtskrivere og/eller produsenter innenfor populærmusikkfeltet.

Søknadsfrist: Tirsdag 7. november (NB! Kort frist!)

Nest største musikkmarked i verden for innspilt musikk:

Sist publiserte rapport fra Recording Industry Association of Japan viser til at markedsverdien til Japan er på over 2 milliarder dollar og at fysiske formater fortsatt sto for 66% av alt musikksalg i 2022. Dette resulterer i at Japan er verdens nest største musikkmarked for innspilt musikk, og er derfor et spennende potensielt vekstmarked for den nordiske musikkindustrien. Siden 2013 har NOMEX, et samarbeid mellom musikkeksportkontorene i Norden, arrangert kompetanseprogram i form av trade mission til Tokyo. Grunnet pandemien og at Japan ble et lukket land for tilreisende, ble programmet avviklet digitalt i både 2020 og 2021. Nå som den japanske musikkindustrien er i full gang igjen, så er tiden inne for reorientering og gjenoppta samarbeidet mellom den nordiske og japanske musikkbransjen.

Business reboot edition:

Vi gjenopptar samarbeidet med den japanske musikkbransjen etter pandemien og ønsker å invitere med noen utvalgte musikkselskap fra Danmark, Sverige og Norge til en spennende «business reboot edition». Delegasjonen vil få en unik mulighet til å besøke bedrifter og aktører som en liten gruppe hvor det blir rom for samtale. Neste år er planen å arrangere en ny trade mission hvor deltakergruppen utvides.

Økt markedskunnskap og nettverk:

Den nordiske delegasjonen vil få knytte nettverk direkte med Japansk musikkbransje, samt få oppdatert og relevant markedsinnsikt i et av verdens største musikkmarked.

Over 4 dager vil man lære mer om markedet, møte viktige aktører og bygge relasjoner som vil legge grunnlaget for å både jobbe målrettet og lykkes i markedet. Programmet er under utarbeidelse og vil inkludere seminar, presentasjoner, tilrettelagte møteplasser og en nettverksmottakelse hos den svenske ambassaden hvor japansk musikkbransje inviteres.

Programmet vil være spesielt tilpasset forlag, plateselskap og management som representer låtskrivere og/eller produsenter.

Trade Mission til Japan prosjektledes av Music Export Sweden og gjennomføres med tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Søknadsfrist:

07.11.2023

Påmeldingen er bindende!

Dette inkluderes i Trade Mission tilbudet:

Et skreddersydd program for å øke markedsinnsikt og nettverk. Tilrettelagte nettverksmuligheter både med nordisk og japansk musikkbransje.

Reisetilskudd på kr 15 000,-

Reisetilskuddet fordrer deltakelse i hele NOMEX-programmet.

Hvordan melde se på?

Søknadskjema finner du nederst på siden. Fristen er tirsdag 7. november (NB! Kort frist). Søknaden vil bli vurdert av et utvalg bestående av MN og eksterne. Behandlingstiden er rundt to uker fra søknadsfristen.

Søknadene kan avvises på administrativt grunnlag hvis de faller utenfor retningslinjene for prosjektet eller er svært mangelfullt utfylt.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt, om eventuelle tilskudd som mottas og om eventuell deltakelse innvilges. Søker er selv ansvarlig for nødvendig godkjennelse fra eventuelle andre søknaden omfatter og at informasjonen som oppgis i søknaden er riktig.

Music Norway følger offentlighetsloven. Søknader og tilhørende dokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i Music Norways søknader, og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.