Open Call Ultima delegatprogram 2022

Starter

Oslo, Norge

Ultima Oslo Contemporary Music Festival er Nordens største festival for samtidsmusikk, og arrangerer for ellevte år på rad sitt internasjonale gjesteprogram

Deltakelse på Ultimafestivalens gjesteprogram gir en unik mulighet til å møte noen av de beste internasjonale aktørene i musikkbransjen gjennom formelle og uformelle aktiviteter. Du vil få mulighet til å etablere kontakt med aktører du kan møte resten av festivalen.

Besøksprogrammet samler kunstneriske ledere, presse og utøvere fra sentrale institusjoner innen kunstmusikkfeltet, og har etablert Ultima som en sentral møteplass for den internasjonale bransjen. Deltakelse forutsetter at søkeren er arrangør eller innenfor norsk musikkbransje. Sammen håndplukker Ultimafestivalen, Music Norway, og Utenriksdepartementet gjester fra våre internasjonale nettverk. Totalt deltar ca. 45 representanter fra internasjonal presse og musikkbransje.

Festivalens hovedtema er i 2022 Freedom is around the corner. Etter to år med pandemi trodde vi endelig at vi skimtet lyset i enden av tunnelen, da vi hørte krigens støy og så verdensordenen bli rystet på uforutsigbare måter. En situasjon som også minner oss om at friheten konstant må kjempes for og finnes rett rundt det neste hjørnet. Når friheten er truet trenger vi kultur og musikk mer enn noensinne! I år feirer Ultimafestivalen friheten slik vi kjenner den i dag: livet i den sosiale sfæren, med felles opplevelser, utopiske drømmer, naturens ufravikelige plass i livene våre.

Når: 15.-18. september 2022

Aktivitetstype: Internasjonal nettverksbygging.

Målgruppe: Internasjonal musikkbransje og presse med hovedvekt på kunstmusikkfeltet.

Søknadsfrist: 10. august 2022, se skjema nederst på siden

Søkere som får plass på programmet får beskjed så snart søknadene er behandlet etter søknadsfristen.