Øya International 2024

Starter  —  Slutter

Oslo, Norge

Øyafestivalen
OYA 22 Speedmeeting (Foto: Helge Brekke) [*]

Øya International er et av Norges største internasjonale delegatprogram. Gjennom fem dager legges det tilrette for å knytte gode og varige kontakter mellom musikkbransjen her hjemme og internasjonalt når noen av de viktigste døråpnerne til internasjonale markeder besøker Øya Festivalen.

Topp internasjonale deltagere

Øya International arrangeres 6. til 10. august 2024 og går parallelt med Øya festivalen. Øyafestivalen og Music Norway står for gjennomføringen av programmet. Målsettingen er å legge til rette for en god nettverksarena der det er enkelt å knytte kontakter på tvers av landegrensene.

Til programmet inviteres internasjonale agenter, A&Rs, promotører, bookere, pr og presse med hovedvekt innenfor populærmusikkfeltet. Invitasjon av delegater baserer seg på nettverk fra internasjonal aktivitet som bransjetreff, festivaler og seminarer der Øyafestivalen og Music Norway har vært representert gjennom flere år. Vi henter også inn anbefalinger og ønsker fra musikkbransjen selv og norske ambassader.

Gjennom et dedikert program over fem dager blir deltakerne invitert med på speed meeting, meet & greets, og utflukter som legger en god ramme for å skape nye kontakter.

Music Norway vil være vertskap for Mixed Zone, et dedikert område på festivalen for musikkbransjen og deltakerne i programmet.

Ønsker du å delta på Øya International?

Øya International er et business-to-business arrangement for profesjonelle aktører som jobber med norsk musikkeksport. Deltagelse forutsetter at du opererer som en profesjonell aktør innen norsk musikkeksport og at du forvalter andres rettigheter. Programmet retter seg hovedsakelig mot management og plateselskap, men kan også være relevant for andre aktører.

Norske artister, festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for deltakelse.

For å få best utbytte av programmet stilles det også krav til at du har billett til og deltar på Øyafestivalen da mye av nettverksprogrammet foregår inne på festivalområdet. Music Norway vil i hvert enkelt tilfelle vurdere søknaden og om arrangementet er hensiktsmessig for søkeren. Selskap som representerer en større roster vil bli prioritert.

Da det er begrenset med plasser er det ikke sikkert vi kan tilby plass selv om du kvalifiserer til deltagelse.

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig på musicnorway.no

Bidragsytere

KUD logo norsk
Programmet er støttet av Kultur- og likestillingsdepartementet
Utenriksdepartementet Niva2 Engelsk
Programmet er støttet av Utenriksdepartementet og Norske Ambassader og utestasjoner.