Reisetilskudd Classical:NEXT

Starter

Sonya lifschitz classicalnext2019 by eric van nieuwland
Sonya Lifschitz på Classical:Next 2019. (Foto: Eric van Nieuwland)

Bransjeaktører som reiser til Classical:NEXT kan søke om tilskudd

Bransjeaktører som reiser til Classical:NEXT i Hannover 17.-20. mai, kan søke om reisetilskudd for å dekke utgifter til konferanse-passet. Aktører som har motatt støtte gjennom Stikk, kan ikke søke. Det gis tilskudd til maks. 1 person per selskap.

Classical:Next er det største nettverksarrangementet for klassisk musikk og kunstmusikk og finner sted i Hannover, Tyskland, i perioden 17. til 20. mai 2022.

Søknadsskjemaet er nederst på denne siden.

Fristen for å søke om reisetilskudd er 20. april.

Søknad om reisetilskudd til Classical:NEXT

Hvordan fikk du høre om denne muligheten?

Takk for din søknad, du vil bli kontaktet innen kort tid.