Søknadsfrist: Kickstart 22

Starter

Music Norway har en midlertidig tilskuddsordning basert på en engangs tildeling fra Kulturdepartementet på 11. millioner kroner. Kickstart skal stimulere bransjen til å igangsette, gjennomføre og videreutvikle internasjonal aktivitet og samarbeid. Den skal sikre at eksportørene kan vise konkurransekraft og styrke sine muligheter internasjonalt.

Målsetting for ordningen er å skape internasjonal etterspørsel, re-etablere nettverk, øke eksportinntektene og sikre sysselsetting. Kickstart 22 skal bidra til at de som har tatt risiko i internasjonale prosjekter og investert i fremtidige inntekter, får tilskudd til kostnadene med en internasjonal lansering.

Ordningen er midlertidig, og tilskuddet må omsøkes i 2022. Tilskuddet kan benyttes når prosjektet realiseres, og rapporteres innen 2023. Rapportene skal omtale om midlene har bidratt til økt internasjonal etterspørsel og økt salg av musikk produsert i Norge.